Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całej Polsce, na właścicieli lub zarządców budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych został nałożony obowiązek zgłaszania deklaracji do systemu CEEB. Wynika on z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Deklarację można złożyć:

- w formie papierowej – wypełniony dokument (Formularz A- budynki i lokale mieszkalne, lub B- budynki i lokale niemieszkalne) można wysłać listem na adres urzędu ul. Lipowa 10, lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.

- drogą elektroniczną - na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ . Forma ta, wymaga uwierzytelnienia tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej. Zachęcamy do korzystania z tego sposobu składania deklaracji. Można to zrobić bezpiecznie i wygodnie – nie wychodząc z domu.

W przypadku nowo powstałych budynków lub wymiany źródła ciepła na nowe, mieszkańcy (właściciele i zarządcy) muszą złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła. W przypadku źródeł ciepła zamontowanych przed 1.07.2021r. termin złożenia deklaracji wynosi 12 miesięcy.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o jak najszybsze składanie deklaracji, Ostateczny termin mija 30 czerwca 2022 r. Przypominamy również, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Obowiązek ten jest ustawowy i za jego niewypełnienie w terminie grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5 000 zł (jeśli sprawa trafi do sądu).


DRUKI FORMULARZY DO POBRANIA:
FORMULARZ A

FORMULARZ B