Zaproszenie do udziełu w seminarium

Wsparcie rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw w regionach Polski Wschodniej
w ramach Projektu "Wschód Biznesu 2"

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium inaugurujące realizację Projektu "Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski II" (Wschód Biznesu 2). W województwie podlaskim seminarium odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2009r. (środa) w Hotelu Pod Herbem w Białymstoku.Zareprezentujemy Państwu Ofertę II edycji Programu szkoleniowo - doradczego "Wschód Biznesu", mającego na celu wsparcie rozwoju makro i małej przedsiębioczości w regionach Wschodniej Polski oraz zaprosimy Państwa do współpracy przy realizacji Projektu.
Omówione zostaną dotychczasowe doświadzcenia instytucji zarządzających funduszami UE i beneficjentów ostatecznych w wykorzystaniu środków pomocowych na rzecz sektora małych przedstębiorstw, aktualnie realizowane projekty w regione oraz planowane nabory wniosków w latach 2007 - 2013.
Podczas seminarium prelekcje wygłoszą przedstawiciele Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy oraz instytucji otoczenia biznesu.
Swoimi doświadczeniami w zakresie wspierania regionalnej przedsiębiorczości podzielą się trenerzy i doradcy odpowiedzialni za świadzcenie usług szkoleniowo - doradczych w Programie.

W załączeniu przekazujemy program seminarium wraz z formularzem zgłoszenia. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 24 sierpnia 2009r., przesyłając wypełniony formularz na numer fax 17 857 71 00, lub 17 852 99 01.

ppsz08 | 25.08.2009 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media