Obwieszczenie AR.6740.03.12.2011
o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 106771B na odcinku: droga wojewódzka nr 678 - Księżyno Kolonia - droga powiatowa nr 1500B gm. Juchnowiec Kościelny od km 0+000,00 do km 0+892,50, z demontażem i budową infrastruktury technicznej: sieci teletechnicznych, sieci wodociągowych, sieci gazowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, rozbiórką i budową przepustów i wycinką drzew


kboni | 05.01.2012 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media