Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
W ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" Posterunek Policji w Juchnowcu Górnym uprzejmie informuje, że w dniu 21 lutego 2012 r. w godzinach 9:00-15:00 organizowane są wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej działania mobilnych grup interdyscyplinarnych. Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji na temat rozwiązania trudnych sytuacji życiowych, podejmowanych kroków prawnych, instytucji pomocowych proszone są o zgłoszenia telefoniczne (85 6704143) lub osobisty (P.P. Juchnowiec Górny ul. Szkolna 1) w wyznaczonym terminie. Na Państwa oczekują doświadczeni funkcjonariusze Policji i pracownicy GOPS-u służący radą i pomocą.kboni | 16.02.2012 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media