INFORMACJA
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz.1118 z późn.zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy „KLEOSIN” zadania publicznego pt. „Zdrowie poprzez sport” zgodnie z ofertą złożoną w dniu 1 października 2015r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 12 października 2015r.
szczegóły ... 
DorotaK | 05.10.2015 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media