Vademecum rynków zagranicznych - Litwa
W imieniu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz Politechniki Białostockiej zapraszam do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat rynku litewskiego. W ramach spotkania przedstawiona zostanie specyfika prowadzenia biznesu na Litwie, uwarunkowania prawne, ekonomiczne, możliwości inwestowania oraz „kultura” prowadzenia biznesu a także zostaną wskazane branże najszybciej rozwijające się. Uczestnicy spotkania otrzymają oferty współpracy kooperacyjnej firm litewskich.


Vademecum rynków zagranicznych Litwa odbędzie się 6 kwietnia 2016 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16, w Białymstoku.

Spotkanie poprowadzi Pan Henryk Szymański, Radca- Minister, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie oraz Krzysztof Januszkiewicz – I sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Udział w Vademecum jest bezpłatny. Vademecum rynków zagranicznych jest organizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 kwietnia 2016 r.

Vademecum rynków zagranicznych odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Białostockiej.


W załączeniu przekazuję program wydarzenia oraz kartę zgłoszeniową.

Serdecznie zapraszam do udziału.

Program

Karta zgłoszeniowa

tomaszl | 31.03.2016 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media