KONSULTACJE PROGRAMU
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Zarządzeniem Nr ORG.0050.277.2017 z dnia 11 października 2017r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
Konsutlacje będą trwały w okresie od dnia 12.10.2017r. do dnia 26.10.2017r.
Opinie oraz uwagi do projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu.
PROJEKT PROGRAMU
FORMULARZ


 
DorotaK | 11.10.2017 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media