Juchnowieckie Szepty o Historii
Blisko pięćdziesięciu słuchaczy – przedstawicieli lokalnych władz, reprezentantów instytucji kultury, pracowników naukowych oraz mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny, zainteresowanych historią regionu, zgromadziło się w Świetlicy Wiejskiej w Hryniewiczach w ramach konferencji „Juchnowieckie szepty o historii”, której pomysłodawcą i organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym. To już druga edycja przedsięwzięcia naukowego, które od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Prezentacja materiałów źródłowych i najnowszych badań historycznych, uwzględniających ziemię juchnowiecką w kontekście całego regionu podlaskiego to doskonała okazja do pochylenia się nad przeszłością „małej ojczyzny” i refleksji nad jej kształtem oraz rozwojem, a także szczególnym znaczeniem owej wyjątkowej przestrzeni między rodziną i domem a narodem i ojczyzną, którą każdy z nas ceni i pielęgnuje. Prelekcjom towarzyszyła premiera drugiego tomu publikacji „Juchnowieckie szepty o historii” – każdy uczestnik spotkania otrzymał bezpłatny egzemplarz książki, zawierającej szereg zajmujących artykułów na temat lokalnych wątków. Słuchacze mieli niepowtarzalną okazję, by porozmawiać z autorami tekstów oraz otrzymać pamiątkowe wpisy.


Spotkanie miłośników historii regionalnej z jej doświadczonymi badaczami miało miejsce w środę, 25 października i rozpoczęło się o godzinie 17.00. Efekty swych naukowych poszukiwań zaprezentowało trzech prelegentów. Konferencję otworzyło wystąpienie księdza Stanisława Niewińskiego, który przyglądał się zawartości parafialnych kronik, a konkretniej „zagadce niektórych sekwencji XVII-wiecznej kroniki parafii juchnowieckiej, przez Wojciecha Ludwika Orzeszkę, proboszcza tejże, spisanej”. Słuchacze mogli przekonać się jak cennym i ważnym dla historyka źródłem jest świadectwo kronikarzy – także tych lokalnych. Kolejne wystąpienie rzuciło nieco światła na inne ważne źródło informacji – doniesienia lokalnej prasy, pełnej niewprawnych przedwojennych reklam, adresów, których już nie ma i… kronik policyjnych. Pełnokrwisty, gdyż pełen blasków i cieni portret „Gminy Juchnowiec w okresie dwudziestolecia międzywojennego” zgrabnie naszkicował Piotr Sobieszczak, opowiadając o drobnych przedsiębiorcach, urokach przedwojennego życia i niechlubnych wyczynach lokalnej łobuzerki. Cenne rękopisy pokazywał i objaśniał Wiesław Wróbel, realizując temat „Wokół początków parafii w Juchnowcu Kościelnym”. Po każdym wystąpieniu oprócz kaskady oklasków z audytorium spływały także pytania, a referenci z przyjemnością wdawali się w dyskusje i rozwijali wątki, które szczególnie zainteresowały słuchaczy.

Po wystąpieniach na gości czekały pachnące świeżym drukiem, dwustustronicowe woluminy, zawierające solidną dawkę wiedzy o historii regionu. Na drugi tom publikacji „Juchnowieckie szepty o historii” złożyło się jedenaście zróżnicowanych tematycznie artykułów – od zarysu dziejów lokalnych parafii oraz herbowych rodów, poprzez sprawy toczące się na wokandzie białostockich sądów w XVIII wieku, aż po wspominki o hotelu „Ritz” i finansowe kwestie utrzymania ogrodów, zaprzątające głowę Izabeli Branickiej. Książka ukazała się pod redakcją historyka i bibliotekarza Jakuba Dobrzyńskiego – inicjatora konferencji, zaś recenzją naukową opatrzył ją prof. zw. dr hab. Cezary Kuklo. Wszyscy, którzy przyczynili się do powstania publikacji otrzymali gorące podziękowania oraz upominki od dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym – pani Bożeny Cylko, która od lat z powodzeniem podkreśla ważną rolę biblioteki w procesie kultywowania i upowszechniania wiedzy o historii małej ojczyzny, doceniając jej wartość i unikalny charakter.
Konferencję „Juchnowieckie szepty o historii” honorowym patronatem objął Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, pan Krzysztof Marcinowicz. Przedsięwzięcie wspierali także: Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego – Wrota Podlasia, Radio Jard, Białystok Subiektywnie, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów oraz periodyk genealogiczny „More Maiorum”.
tomaszl | 31.10.2017 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media