SZKOLENIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku zawiadamia, że istnieje możliwość odbycia szkolenia w zakresie uboju zwierząt w gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na użytek własny. Szkolenie będzie prowadzone co kwartał, termin i miejsce szkolenia zostanie ustalone po zgłoszeniu się osób zainteresowanych (minimum 15 osób) odbyciem szkolenia. Szkolenie jest bezpłatne.

Zapisy na szkolenie:
•    telefonicznie – (85) 651-67-46
•    osobiście w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku (w godz. 7.30-15.30)
•    drogą elektroniczną : i.olejkowska@piwbial.pl
Po zakończeniu szkolenia będą wydawana zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Za wystawienie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
tomaszl | 18.11.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media