Ogłoszenie
Dyrektor Zespołu Szkół w Księżynie serdecznie zachęca wszystkich zainteresowanych rodziców trzylatków (rok urodzenia 2016) i czterolatków (rok urodzenia 2015) do składania wniosków rekrutacyjnych w związku z realizacją projektu unijnego „Przedszkole Marzeń”  
Z dniem 04.03.2019 r. ruszyła rekrutacja. Szczegółowe informacje udzielamy w sekretariacie Zespołu Szkół w Księżynie.


"Przedszkola Marzeń”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .


Cel projektu: zwiększenie stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-4 letnich i dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Juchnowiec Kościelny poprzez utworzenie 75 miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jakości edukacji i dostosowanie jej do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu w Juchnowcu Górnym i Punkcie Przedszkolnym w Księżynie* poprzez realizację zajęć dodatkowych skierowanych do 175 dzieci oraz doskonalenie zawodowe 9 nauczycieli w okresie od 08.2017 r. do 07.2020 r.
Planowane efekty:
- 50 utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Księżynie
- 75 dzieci objętych dodatkowymi zajęcia zwiększającymi ich szanse edukacyjne w Przedszkolu w Księżynie


Wartość projektu: 1 1329 453,68 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 104 703,68 zł

*Przedszkole w Księżynie – od dnia 1 września 2018r.

Dyrektor
Zespołu Szkół w Księżynie

Regulamin projektu Przedszkola
tomaszl | 06.03.2019 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media