W dniu 21 października 2019r. przez Klub Sportowy "PASJA KLEOSIN" została złożona oferta na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. "Dobry start z Pasją".
Termin składania uwag do dnia 30.10.2019r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą


 
DorotaK | 23.10.2019 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media