ZAPROSZENIE
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym naboru wniosków w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

W ramach konkursu można otrzymać dotację na projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.:

 -   rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
  -  dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
    - inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2019 roku (poniedziałek), w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, w sali konferencyjnej 318. 
tomaszl | 31.10.2019 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media