INFORMACJA
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:,
2019-12-10 godz. 8:00-13:00
Juchnowiec Kościelny ul. Modrzewiowa, pl. Królowej Rodzin
Ogrodniczki

Infolinia Rejon Energetyczny Białystok Teren 85 676 66 00 (całodobowo)
Infolinia Centrum Dyspozytorskie Białystok Teren 991 (całodobowo). 
tomaszl | 09.12.2019 więcej | |

KOMUNIKAT
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dot. jakości wody z wodociągu Kleosin
w załączeniu szczegóły ....
DorotaK | 03.12.2019 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 29 listopada 2019r. Klub Sportowy "PASJA KLEOSIN" złożył ofertę na realizację zadania publicznego pt. "Pasja dla najmłodszych" na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.668).
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 10 grudnia 2019r.
Szczegóły w załączeniu... 
DorotaK | 03.12.2019 więcej | |

NABÓR 6/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej
NABÓR nr 6/2019  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Termin,od którego można składać wnioski: 06.12.2019 r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 20.12.2019 r. do godziny 16:00

k.poplawska | 03.12.2019 więcej | |

Nowa ścieżka rowerowa z Białegostoku do Wólki już gotowa.
We wtorek uroczyście otwarto ścieżkę rowerową z Białegostoku do Wólki. Było przecięcie wstęgi i poświęcenie. Ma ona ponad 11,4 km długości. Na całej trasie powstało też 16 zatok autobusowych z wiatami plus dojścia dla pieszych.
Inwestycja poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, którzy będą mogli bezpiecznie poruszać się rowerami i pieszo pomiędzy miejscowościami.

tomaszl | 27.11.2019 więcej | |

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY
W związku z Zarządzeniem
Nr ORG.120.39.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 22 listopada 2019 r., informujemy,
iż dzień 27 grudnia 2019 roku (piątek)
 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
jest dniem wolnym od pracy.
W tym dniu Urząd Gminy
Juchnowiec Kościelny będzie nieczynny.

W zamian za dzień 27 grudnia 2019r. wyznacza się
dzień 14 grudnia 2019r. (sobota) dniem pracy.

tomaszl | 25.11.2019 więcej | |

Informacja dotycząca udziału w projekcie instalacji fotowoltaicznych i/ lub kolektorów słonecznych
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny

Jeżeli nie prowadzicie działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej w swoich budynkach mieszkalnych, a poszukujecie wsparcia w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej i / lub kolektorów słonecznych, zachęcam do wypełnienia i złożenia wstępnej deklaracji wraz z ankietą (do pobrania w urzędzie gminy i na stronie internetowej).

Miejsce i termin złożenia wstępnej deklaracji wraz z ankietą: - sekretariat Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny – pokój nr 6 lub na adres e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl, do dnia 13 grudnia 2019 roku

Uwaga! Wstępna deklaracja wraz z ankietą powinna być dokładnie wypełniona i podpisana.

Wypełniona wstępna deklaracja wraz z ankietą pozwoli nam uzyskać wiedzę, czy mieszkańcy są zainteresowani tego typu inwestycjami oraz jakiego typu instalacje chcieliby zamontować,
• Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony mieszkańców, gmina przygotuje wniosek o dofinansowanie
z środków Unii Europejskiej w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
• Pozytywny wynik w konkursie Gminy Juchnowiec Kościelny, umożliwi przyznanie mieszkańcom grantów (do 65% kosztów kwalifikowanych) na fotowoltaikę/ kolektory. Warunkiem będzie złożenie w ogłoszonym konkursie przez mieszkańców deklaracji wraz z ankietą i uzyskanie największej ilości punktów.

Ważne! Dofinansowanie mieszkańcom będzie przyznawana w formie tzw. grantu jako refundacja kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaikę/ kolektory. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów (zależy od liczby osób).

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
Krzysztof Marcinowicz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 719 66 79 oraz 85 713 28 95.


Ankieta i deklaracja do pobrania
tomaszl | 25.11.2019 więcej | |

INFORMACJA
W związku z Rozporządzeniem Nr 10/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2019r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i bielskiego wyznaczono obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km obejmujący w Gminie Juchnowiec Kościelny następujące miejscowości: Hołówki Małe, Hołówki Duże, Simuny, Rostołty, Baranki, Bogdanki, Dorożki, Kożany, Czerewki i Zaleskie. W związku z tym zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii,
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg i gospodarstwie oraz z wyłączeniem transportu świń przewożonych do rzeźni znajdujących się na tym obszarze w celu natychmiastowego uboju, a także z wyłączeniem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym
3) polowań zbiorowych i odłowów zwierząt łownych.
tomaszl | 17.10.2019 więcej | |

INFORMACJA
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:,
2019-11-28 08:00 - 12:00 Lewickie - działki: 551/9, 758/20
2019-11-28 08:00 - 12:00 Koplany 31, 35

Infolinia Rejon Energetyczny Białystok Teren 85 676 66 00 (całodobowo)
Infolinia Centrum Dyspozytorskie Białystok Teren 991 (całodobowo).
tomaszl | 25.11.2019 więcej | |

Akademia NFZ dla seniorów
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku zaprasza na bezpłatne szkolenie „Akademia NFZ dla seniorów”, które odbędzie się 27 listopada 2019 r. w godz. 11:00 - 13:00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok (rejestracja od godziny 10:30).
 
- Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
- Liczba miejsc jest ograniczona.
- NIST zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bądź zmiany terminu, jeśli wynikną nieprzewidziane trudności organizacyjne, uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia, o czym najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia poinformuje na stronie internetowej www.nist.gov.pl.
 
Zapisy na szkolenie  przyjmowane są pod nr tel. 690 470 993

Agenda
 
tomaszl | 20.11.2019 więcej | |

SESJA RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
W dniu 25 listopada 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbędzie się XII-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
szczegóły...
DorotaK | 19.11.2019 więcej | |

Gminne obchody 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Uroczysty charakter miały gminne obchody 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczęliśmy nabożeństwem w cerkwi w Kożanach. Za ojczyznę modliliśmy się również podczas mszy świętej w kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym. Wielu mieszkańców i gości wzięło następnie udział w przemarszu pod pomnik „Za Wiarę i Wolność”, gdzie wysłuchaliśmy m.in. przemówienia wójta juchnowieckiej gminy Krzysztofa Marcinowicza. Dziękujemy również, że tak wiele osób uczestniczyło w części artystycznej przygotowanej wspólnie z chórem VIVA ARTE oraz wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych i piosenek legionowych w Ośrodku Kultury.  
tomaszl | 15.11.2019 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 18 listopada 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Olmontach odbędą się konsultacje społeczne dotyczące podziału Sołectwa Olmonty, Izabelin na dwa oddzielne sołectwa.
Szczegóły w załączeniu
Raport z konsultacji
DorotaK | 08.11.2019 więcej | |

tomaszl | 07.11.2019 więcej | |

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, w terminie 18-29.11.2019 r., rozpocznie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, „elektrośmieci”, zużytych opon, tekstyliów w terminie zgodnym z harmonogramem załączonym poniżej. Zbiórka rozpoczyna się od godziny 6:00 rano. Odpady wystawione po przejeździe samochodu nie zostaną zabrane.


Wystawiamy: stare meble, szafy, szafki kuchenne, wersalki, fotele, krzesła, elementy wyposażenia mieszkania, takie jak materace czy dywany itp. oraz kompletny, nierozebrany sprzęt, który ze względu na charakter zbiórki, przeznaczony ma być do recyklingu (zużyty, zepsuty, przeznaczony do wyrzucenia sprzęt elektryczny, elektroniczny np. telewizory, komputery, lodówki, suszarki, telefony itp.), zużyte opony od samochodów osobowych (w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego), tekstylia, ubrania, materiały, rowery. Przedmioty codziennego użytku, jak każdy z nas ma w domu, np. suszarki na pranie czy deski do prasowania.

Nie wystawiamy: odpadów niebezpiecznych tj.: akumulatorów, baterii, farb, leków, strzykawek, wyrobów azbestowych, a także lamp oświetleniowych, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, papy, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, ziemi, ceramiki (terakoty, glazury i innych płytek ceramicznych), elementów armatury, desek, kartonów, paneli ściennych i podłogowych, rur, kabli, wykładziny, butelek typu PET, szkła butelkowego i opakowaniowego, wanien, muszli klozetowych i pozostałych elementów należących do ceramiki łazienkowej.

W związku z powyższym prosimy o dokładne sprawdzenie daty zbiórki oraz dostosowanie wystawianych przedmiotów do ww. informacji.

Terminarz odbioru
tomaszl | 07.11.2019 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media