WYBORY ŁAWNIKÓW
W związku z zawiadomieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o potrzebie wyboru nowych ławników na kadencję 2020 – 2023 spośród osób zamieszkujących na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, podaje się do wiadomości liczbę łączników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku br. przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny:
1.    Do Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania:
a)    w sprawach cywilnych – 2
b)    w sprawach karnych – 2
2.    Do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania:
a)    w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 1
Razem – 5 ławników
szczegółowe informacje

tomaszl | 04.06.2019 więcej | |

Złote gody
W dniu 30 maja 2019 r. sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym zgromadziła wyjątkowych gości. Piętnaście par małżeńskich z gminy Juchnowiec Kościelny zostało uhonorowanych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia dostali małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą co najmniej pięćdziesiąt lat.
Dostojne pary przyszły z  rodzinami: dziećmi i wnukami. W półwiecze wspólnego pożycia  pary małżeńskie odebrały specjalny medal przyznany im przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie jubilatom wręczał wójt Krzysztof Marcinowicz. Były wspomnienia, życzenia, lampka szampana, tort. Nie zabrakło też gromkiego sto lat.
tomaszl | 03.06.2019 więcej | |

31 maja po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu
Coroczna kampania jest okazją do podniesienia świadomości na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków używania tytoniu i narażenia na dym osób trzecich.

Palenie tytoniu jest przyczyną wielu schorzeń oraz przedwczesnej śmierci. W Europie, na liście 10 najczęstszych przyczyn chorób, palenie tytoniu znajduje się na drugim miejscu i jest odpowiedzialne za 12,3% chorób[1].
tomaszl | 31.05.2019 więcej | |

Za nami 7. Bieg Konopielki. Było wspaniale!!!
Julita Bielawiec z Horodnian została Konopielką Anno Domini 2019. W kategorii open zwyciężył Sierhei Krauchenia z Białorusi. 7. Bieg Konopielki był pełen wrażeń, wspaniałej rywalizacji na trasie, pełen literackich i kulinarnych akcentów. Toczył się w cudownej atmosferze stworzonej przez uczestników imprezy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy spędzili sobotę z nami. Jesteście niesamowici!!! Dzięki, dzięki, dzięki ....
tomaszl | 28.05.2019 więcej | |

Wybory do Izb Rolniczych
tomaszl | 28.05.2019 więcej | |

SESJA RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
W dniu 31 maja 2019r. (piątek) o godz. 12.00 odbędzie się VII-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym
szczegóły ...
DorotaK | 27.05.2019 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 23 maja 2019r. Uczniowski Klub Sportowy "Amator" w Juchnowcu Górnym  złożył ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688) na realizację zadania publicznego pt. "Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w zapasach zawodników LUKS "Amator" i LUKS "Księżyno" 
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 31 maja 2019r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą
Informacja z dnia 3 czerwca 2019r.
DorotaK | 24.05.2019 więcej | |

Gala z Melpomeną 2019 – nagrody rozdane!
W sobotę, 18 maja br., w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym zakończyła się czwarta edycja Melpomeny - imprezy artystyczno-edukacyjnej, rokrocznie organizowanej z myślą o dziecięcych i młodzieżowych zespołach teatralnych z województwa podlaskiego.
tomaszl | 23.05.2019 więcej | |

W SOBOTĘ CZEKA NAS WIELKIE WYDARZENIE – 7. BIEG KONOPIELKI!!! ZAPRASZAMY DO JUCHNOWCA. UWAGA NA OGRANICZENIA KOMUNIKACYJNE
Już w sobotę, 25 maja odbędzie się 7. Bieg Konopielki! Oficjalne otwarcie imprezy nastąpi o godz. 10. Bieg główny na 10 km startuje o godz. 12. Wcześniej zapraszamy na biegi towarzyszące – familijny oraz z vipami. Kto jest zainteresowany udziałem w imprezie będzie mógł zapisać się bezpośrednio na stadionie w Biurze Zawodów, czynnym od godz. 9.
tomaszl | 22.05.2019 więcej | |

Weź zagłosuj
tomaszl | 16.05.2019 więcej | |

Komunikat
Komunikat o jakości wody w wodociągu Suraż
tomaszl | 16.05.2019 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 14 maja 2019r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688) na realizację zadania publicznego pt. "IV Mini Olimpiada Sportowa" przez Uczniowski Klub Sportowy "KLEOSIN".
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 22 maja 2019r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą
Informacja z dnia 23.05.2019
DorotaK | 15.05.2019 więcej | |

Strażackie święto w Złotnikach
Podniosły przebieg miały uroczystości z okazji Dnia Strażaka i 65-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach. W niedzielne popołudnie w Złotnikach pojawiły się poczty sztandarowe, strażacy, przedstawiciele duchowieństwa oraz goście – m.in. członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski oraz wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz.

Po modlitwie ekumenicznej pod kaplicą uroczystości przeniosły się przed remizę strażacką. Tam, po złożeniu przez druha Jana Trofimiuka meldunku o rozpoczęciu uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, druhowi Andrzejowi Koc nastąpiło wręczenie medali oraz odznaczeń. 
tomaszl | 14.05.2019 więcej | |

IV Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – MELPOMENA 2019
tomaszl | 07.05.2019 więcej | |

LGD Puszcza Knyszyńska
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR ogłosiła 3 nabory wniosków:

1. NABÓR nr 1/2019 - w ramach przedsięwzięcia I.1.3 Usługi senioralne;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 9: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

2. NABÓR nr 2/2019 - w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.3. NABÓR nr 3/2019 - w ramach przedsięwzięcia I.2.1  Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Wnioski będzie można składać od 13 do 28 maja 2019r.

Więcej informacji w załącznikach i na www.puszczaknyszynska.org.
tomaszl | 14.05.2019 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media