Są pieniądze na ścieżkę rowerową z Białegostoku do Wólki!
Dobra wiadomość dla oczekujących na ścieżkę rowerową z Białegostoku w kierunku Juchnowca Kościelnego. Gmina zdobyła pieniądze na ten cel.
Wczoraj tj. 25 października Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania ścieżki rowerowej. Gmina Juchnowiec Kościelny już wcześniej zabezpie-czyła środki finansowe na tę inwestycję  z własnego budżetu gminy. Pojawiła się realna szansa na to, że zostanie podpisana umowa z wykonawcą i ten oczekiwany przez mieszkańców trakt zostanie wybudowany.
tomaszl | 29.10.2018 więcej | |

Nowy autobus zawiezie uczniów do szkoły
Gmina Juchnowiec Kościelny wzbogaciła się  o fabrycznie nowy autobus marki Autosan. Kosztował ponad 745 tys. zł. Gimbus ma 44 miejsc siedzących i będzie dowoził uczniów  do juchnowieckich szkół.
W związku ze zwiększającą się liczbą uczniów, którym gmina zapewnia bezpłatny transport
i opiekę w czasie dojazdu do szkoły, konieczne było rozbudowanie naszej bazy transportowej. Trzy autobusy do obsługi całego terenu gminy i dwóch szkół w Juchnowcu Górnym i Kleosinie to zdecydowanie za mało. Nowy autobus odciąży napięte kursy autobusów i przyczyni się do zwiększenia komfortu przewożonych młodych pasażerów. 
tomaszl | 26.10.2018 więcej | |

UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przypomina, że z dniem 31 października 2018 r. kończy się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy, którzy otrzymali protokoły z szacowania szkód spowodowanych suszą powinni w trybie pilnym tj. do 31.10.2018 r. wypełnić i złożyć do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Protokół jest tylko załącznikiem do wniosku.
Niezłożenie ww. wniosku w terminie do ARiMR pozbawi rolników pomocy finansowej.
tomaszl | 26.10.2018 więcej | |

Informacja o stanie wody
Komunikat o jakości wody w wodociągu Juchnowiec Kościelny
tomaszl | 26.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
W okresie 26.10.2018r. - 8.11.2018r. będą trwały konsultacje w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Opinie oraz uwagi do projektu programu należy składać na załączonym formularzu.
projekt programu
formularz
DorotaK | 25.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
Informacja o jakości wody w wodociągu Juchnowiec Kościelny
szczegóły...
DorotaK | 19.10.2018 więcej | |

Otwarcie obwodnicy Księżyna
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odc. od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna” rozpoczęła się od podpisanej w grudniu 2016 r. umowy pomiędzy Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku a firmą BUDIMEX S. A.
W ramach formuły „Zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca zaktualizował projekt, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zrealizował przebudowę przedmiotowego odcinka.
Początek budowy i rozbudowy odcinka zlokalizowany jest w okolicach ul. Jodłowej w m. Kleosin. Koniec przedmiotowego odcinka zlokalizowany jest w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 678 z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna. Odcinek obejmuje obejście miejscowości Księżyno i Zalesiany od strony południowej, pozostała część odcinka przebiega po tzw. „starym śladzie” drogi wojewódzkiej Nr 678.
tomaszl | 18.10.2018 więcej | |

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że obecnie realizowana jest inwestycja obejmująca przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym.Wykonawcą robót jest AQUA-SOFT s.c. ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok. Planowany termin zakończenia zadania ustalono na 31 grudnia 2018 r
tomaszl | 18.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
W związku z uciążliwościami odorowymi składowiska odpadów w Hryniewiczach informujemy, że wszelkie niezbędne informacje związane z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do rozwiązania ww. problemu będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w zakładce System Gospodarowania Odpadami – ZUOK w Hryniewiczach
tomaszl | 16.10.2018 więcej | |

Dzień Edukacji Narodowej
tomaszl | 14.10.2018 więcej | |

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Jadwigi - mieszkanki Kleosina
Pani Jadwiga Sapieżko świętowała 100 – lecie swoich urodzin. Jubilatka urodziła się 9 października 1918r w Kleszczelach.
Z okazji setnych urodzin, Pani Jadwidze, Wójt  -  Krzysztof Marcinowicz, złożył gratulacje i życzenia na kolejne lata życia. Przekazał  gratulacje od Premiera Mateusza Morawieckiego i  Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Były kwiaty i drobny upominek.Pani Jadwiga w swoim długim życiu doczekała się trójki dzieci, dziesięciu  wnuków i osiemnastu  prawnuków.
Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem i pogodą ducha. Może pochwalić się doskonałą pamięcią i świeżością umysłu. Być może to zasługa przeczytanych książek, które pochłaniała jeszcze do ubiegłego roku.
tomaszl | 12.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 9 października 2018r. Klub Sportowy "PASJA KLEOSIN" złożył ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Pasja dla najmłodszych"
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 18 października 2018r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą


Rozstrzygnięcie
DorotaK | 11.10.2018 więcej | |

100 Lat Niepodległej. Biało-czerwona sobota w Kleosinie
To była przepiękna biało-czerwona sobota. Zapamiętamy ją na długo. W Kleosinie spotkaliśmy się na pikniku patriotycznym „100 Lat Niepodległej – Drogi do Wolności”. Przybyło mnóstwo dzieci, młodzieży, dorosłych. Wszyscy pokazaliśmy, jak bardzo kochamy nasz kraj. Pokazaliśmy, że pamiętamy o wszystkich, którzy walczyli o niepodległą Polskę i pokazaliśmy jak cudownie potrafimy wspólnie bawić się i cieszyć biało-czerwonym świętem.
tomaszl | 08.10.2018 więcej | |

Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
W dniu 13 października 2018 r. o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbędzie się XLIV-a ostatnia sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny kadencji 2014-2018
szczegóły ...
DorotaK | 05.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 26 września 2018r. Stowarzyszenie "Zycie bez barier" złożyło ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Sportowo w Ignatkach-Osiedlu"
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 11 października 2018r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą

Rozstrzygnięcie
DorotaK | 04.10.2018 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media