Ulice w Ignatkach-Osiedlu będą przebudowane
W dniu 7 listopada 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę dróg gminnych w Ignatkach – Osiedlu za kwotę prawie 4 mln 600 tys. zł. Zakres robót jest duży. W części ulic Hryniewickiej i Ogrodowej o długości 445 m zostanie wybudowana nawierzchnia żwirowa, a w ulicy Hiacyntowej i części ulicy Jodłowej jezdnia z kostki betonowej o długości prawie 235 m. Inwestycja obejmuje również budowę przepustu w ulicy Hryniewickiej i systemu odprowadzania wód opadowych. W ulicy Hiacyntowej i części ulicy Jodłowej zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa. Ponadto zostanie wyremontowana sieć energetyczna i wybudowane oświetlenie uliczne w modernizowanych ulicach.

DorotaK | 09.11.2018 więcej | |

INFORMACJA
W związku z wejściem w życie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego  z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy  Juchnowiec Kościelny.
DorotaK | 09.11.2018 więcej | |

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości
tomaszl | 08.11.2018 więcej | |

Informacja o stanie wody
Komunikat o jakości wody w wodociągu Juchnowiec Kościelny
tomaszl | 08.11.2018 więcej | |

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 12 LISTOPADA 2018 R. IGNATKI – OSIEDLE, KLEOSIN (2)
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że odbiór odpadów komunalnych zaplanowany na 12 listopada br. odbędzie się zgodnie z harmonogramem. 
tomaszl | 08.11.2018 więcej | |

Informacja o stanie wody
Komunikat o jakości wody w wodociągu Juchnowiec Kościelny
tomaszl | 07.11.2018 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 31 października 2018r. Stowarzyszenie "Zycie bez barier" złożyło ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Jesień z "Życiem" na sportowo"
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 13 listopada 2018r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą
Rozstrzygnięcie
DorotaK | 06.11.2018 więcej | |

Krzysztof Marcinowicz wygrał wybory i został wójtem na III kadencję
W ponownym głosowaniu w wyborach wójta gminy w dniu 4 listopada 2018 r. Krzysztof Marcinowicz zdobył 3.343 głosów a kontrkandydat Marek Skrypko 2.517. Frekwencja w II turze wyniosła 46,71%
tomaszl | 05.11.2018 więcej | |

Przebudowa drogi powiatowej do Hołówek Dużych na finiszu
Bardzo ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców Hołówek Dużych i Hołówek Małych, ale całej gminy Juchnowiec Kościelny dobiega końca. Mowa o przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503B  na odcinku Hołówki Duże - Hołówki Małe  (gm. Juchnowiec Kościelny).
Zakres prac jest bardzo szeroki. Została poszerzona jezdnia do szerokości 6 m i wymienione 
tomaszl | 02.11.2018 więcej | |

Nowa świetlica w Brończanach
W gminie Juchnowiec Kościelny przybywa świetlic. Kilka tygodni temu nową świetlicą cieszyli się mieszkańcy Ignatek. Teraz w Brończanach dobiegła właśnie końca budowa świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem na samochody, placykiem gospodarczym, chodnikami
i terenami zielonymi. To wyczekiwane przez mieszkańców miejsce spotkań zostało wybudowane za ponad 830 tysięcy złotych.
Mamy nadzieję, że nowa świetlica stanie się miejscem, które będzie sprzyjać integracji mieszkańców, inspirować ich do działań i zawsze będzie miejscem, w którym będzie biło serce lokalnej społeczności.
tomaszl | 02.11.2018 więcej | |

Mieszkańcy Juchnowca Dolnego i Hołówek Małych mają nowe miejsca do rekreacji
Mieszkańcy Juchnowca Dolnego  w 2018 r. postanowili przeznaczyć znaczną część funduszu sołeckiego na wybudowanie altany rekreacyjnej. Na działce gminnej tuż obok boiska stanęła duża altana z 3 stołami i 3 ławami i utwardzoną nawierzchnią. Pod dachem zmieścić się może nawet kilkadziesiąt osób.
Altana wspaniale wpisuje się w otoczenie i wraz z boiskiem  tworzy miejsce do rekreacji i  spotkań społeczności lokalnej oraz pozytywnie wpływa na estetykę miejscowości.
Budowla stała się istotną częścią kompleksu sportowego wsi Juchnowiec Dolny.
Na budowę altany przeznaczono nieco ponad 17,8 tysięcy złotych z Funduszu Sołeckiego.
tomaszl | 02.11.2018 więcej | |

Mniej azbestu w Gminie Juchnowiec Kościelny
W październiku br. zakończono realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych gminie Juchnowiec Kościelny. Program był realizowany zgodnie z Planem ochrony przed szkodliwością azbestu
i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2032.  Azbest został odebrany z 64 nieruchomości, a łączna ilość zebranego azbestu wyniosła ok. 185 ton.  
Na realizację zadania wydano  łącznie kwotę 69.999,61 zł,, z tego dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wynosiło 14.400 z. Dotacje udzielane były na demontaż, wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu. Mieszkańcy otrzymywali dotację
w wysokości 100% poniesionych kosztów.
tomaszl | 02.11.2018 więcej | |

W Ignatkach-Osiedlu, Juchnowcu Dolnym, Olmontach, Księżynie-Kolonii, Rumejkach, Solniczkach, Rostołtach powstały nowe drogi
Tegoroczna pogodna „złota jesień” pozwoliła zakończyć wiele inwestycji drogowych , niekiedy niewielkich ale jakże ważnych dla mieszkańców gminy.
I tak w Ignatkach – Osiedlu, w ulicy Leśnej wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej  wraz z 15 miejscami postojowymi .Wybudowano również sieć kanalizacji deszczowej. Koszt budowy drogi opiewa na kwotę prawie 325 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu gminy.
tomaszl | 31.10.2018 więcej | |

Kanalizacja w Koplanach, Niewodnicy Nargilewskiej i Ignatkach już niebawem...
Niewątpliwie największym przedsięwzięciem, jakie obecnie realizuje gmina  z zakresu gospodarki wodno - ściekowej oprócz modernizacji stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym, jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Do chwili obecnej mieszkańcy Koplan,
Niewodnicy Nargilewskiej i częściowo Ignatek korzystają z szamb, co wkrótce ma się zmienić.
W Niewodnicy Nargilewskiej powstaje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej o długości ok. 2 km wraz 2 przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi  do odprowadzania ścieków o długości prawie 1 km.
tomaszl | 31.10.2018 więcej | |

Informacja o przerwie w dostawie wody
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Niewodnica Nargilewska w dniu 7 listopada 2018r. (wtorek) w godz. 9.00 - 13.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:
Niewodnica Nargilewska
Solniczki

Stanisławowo
Za utrudnienia przepraszamy.
tomaszl | 31.10.2018 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media