Kanalizacja w Koplanach, Niewodnicy Nargilewskiej i Ignatkach już niebawem...
Niewątpliwie największym przedsięwzięciem, jakie obecnie realizuje gmina  z zakresu gospodarki wodno - ściekowej oprócz modernizacji stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym, jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Do chwili obecnej mieszkańcy Koplan,
Niewodnicy Nargilewskiej i częściowo Ignatek korzystają z szamb, co wkrótce ma się zmienić.
W Niewodnicy Nargilewskiej powstaje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej o długości ok. 2 km wraz 2 przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi  do odprowadzania ścieków o długości prawie 1 km.
tomaszl | 31.10.2018 więcej | |

Informacja o przerwie w dostawie wody
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Niewodnica Nargilewska w dniu 7 listopada 2018r. (wtorek) w godz. 9.00 - 13.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:
Niewodnica Nargilewska
Solniczki

Stanisławowo
Za utrudnienia przepraszamy.
tomaszl | 31.10.2018 więcej | |

Informacja o przerwie w dostawie wody w m. Księżyno
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prowadzone roboty związane z rozbudową sieci wodociągowej w Księżynie, w dniu 06 listopada 2018 r. (wtorek) w godz. 9.00 - 13.00 w miejscowości Księżyno mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
tomaszl | 30.10.2018 więcej | |

Nabór do Policji
Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku przypomina o naborze do Policji. Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość składania ofert (kompletu dokumentów) w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa podlaskiego.
LINK DO WYKAZU TELFONÓW I ADRESÓW
Dodatkowe informacje dla kandydatów ubiegających się o służbę w Policji
http://www.bialystok.policja.gov.pl/po2/rekrutacja
tomaszl | 30.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 26 października 2018r. Klub Sportowy "PASJA KLEOSIN" złożył ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Dbamy o najmłodszych".Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 5 listopada 2018r.
DorotaK | 29.10.2018 więcej | |

Są pieniądze na ścieżkę rowerową z Białegostoku do Wólki!
Dobra wiadomość dla oczekujących na ścieżkę rowerową z Białegostoku w kierunku Juchnowca Kościelnego. Gmina zdobyła pieniądze na ten cel.
Wczoraj tj. 25 października Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania ścieżki rowerowej. Gmina Juchnowiec Kościelny już wcześniej zabezpie-czyła środki finansowe na tę inwestycję  z własnego budżetu gminy. Pojawiła się realna szansa na to, że zostanie podpisana umowa z wykonawcą i ten oczekiwany przez mieszkańców trakt zostanie wybudowany.
tomaszl | 29.10.2018 więcej | |

Nowy autobus zawiezie uczniów do szkoły
Gmina Juchnowiec Kościelny wzbogaciła się  o fabrycznie nowy autobus marki Autosan. Kosztował ponad 745 tys. zł. Gimbus ma 44 miejsc siedzących i będzie dowoził uczniów  do juchnowieckich szkół.
W związku ze zwiększającą się liczbą uczniów, którym gmina zapewnia bezpłatny transport
i opiekę w czasie dojazdu do szkoły, konieczne było rozbudowanie naszej bazy transportowej. Trzy autobusy do obsługi całego terenu gminy i dwóch szkół w Juchnowcu Górnym i Kleosinie to zdecydowanie za mało. Nowy autobus odciąży napięte kursy autobusów i przyczyni się do zwiększenia komfortu przewożonych młodych pasażerów. 
tomaszl | 26.10.2018 więcej | |

UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przypomina, że z dniem 31 października 2018 r. kończy się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy, którzy otrzymali protokoły z szacowania szkód spowodowanych suszą powinni w trybie pilnym tj. do 31.10.2018 r. wypełnić i złożyć do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Protokół jest tylko załącznikiem do wniosku.
Niezłożenie ww. wniosku w terminie do ARiMR pozbawi rolników pomocy finansowej.
tomaszl | 26.10.2018 więcej | |

Informacja o stanie wody
Komunikat o jakości wody w wodociągu Juchnowiec Kościelny
tomaszl | 26.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
W okresie 26.10.2018r. - 8.11.2018r. będą trwały konsultacje w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Opinie oraz uwagi do projektu programu należy składać na załączonym formularzu.
projekt programu
formularz
DorotaK | 25.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
Informacja o jakości wody w wodociągu Juchnowiec Kościelny
szczegóły...
DorotaK | 19.10.2018 więcej | |

Otwarcie obwodnicy Księżyna
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odc. od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna” rozpoczęła się od podpisanej w grudniu 2016 r. umowy pomiędzy Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku a firmą BUDIMEX S. A.
W ramach formuły „Zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca zaktualizował projekt, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zrealizował przebudowę przedmiotowego odcinka.
Początek budowy i rozbudowy odcinka zlokalizowany jest w okolicach ul. Jodłowej w m. Kleosin. Koniec przedmiotowego odcinka zlokalizowany jest w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 678 z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna. Odcinek obejmuje obejście miejscowości Księżyno i Zalesiany od strony południowej, pozostała część odcinka przebiega po tzw. „starym śladzie” drogi wojewódzkiej Nr 678.
tomaszl | 18.10.2018 więcej | |

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że obecnie realizowana jest inwestycja obejmująca przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym.Wykonawcą robót jest AQUA-SOFT s.c. ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok. Planowany termin zakończenia zadania ustalono na 31 grudnia 2018 r
tomaszl | 18.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
W związku z uciążliwościami odorowymi składowiska odpadów w Hryniewiczach informujemy, że wszelkie niezbędne informacje związane z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do rozwiązania ww. problemu będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w zakładce System Gospodarowania Odpadami – ZUOK w Hryniewiczach
tomaszl | 16.10.2018 więcej | |

Dzień Edukacji Narodowej
tomaszl | 14.10.2018 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media