Z obrad sesji rady
W dniu 28 kwietnia 2017r. w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym obradowali radni na XXVII-ej sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. Obrady prowadziła Pani Bogumiła Bielska – Wiceprzewodnicząca Rady pod nieobecność Przewodniczącej Rady Pani Joanny Januszewskiej.
tomaszl | 05.05.2017 więcej | |

 
tomaszl | 04.05.2017 więcej | |tomaszl | 27.04.2017 więcej | |

Zobacz co będzie działo się w gminie i zgłoś sołectwo
W najbliższym czasie odbędzie się w naszej gminie wiele ważnych, ciekawych imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym oraz kulturalnym.

tomaszl | 27.04.2017 więcej | |

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH NA DROGACH
Wiosną ruszyły liczne inwestycje drogowe na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Podróżujący drogą powiatową Nr 1510B z Leszni i Czerewek 
do Białegostoku przez Juchnowiec Kościelny napotkają na roboty drogowe
w miejscowości Bogdanki.
tomaszl | 27.04.2017 więcej | |

Rozstrzygnięcie konkursu
Zarządzenie Nr ORG.0050.222.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młoszieży w wieku szkolnym - termin składania ofert do dnia 10 kwietnia 2017r.
rozstrzygnięcie konkursu
szczegóły ...
ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
DorotaK | 20.03.2017 więcej | |

Melpomena 2017
Wszystkich młodych sympatyków teatralnych zmagań z województwa podlaskiego serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w II Wojewódzkim Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – Melpomena 2017 w dniach 15-19 maja 2017 r.  Tygodniowe święto teatru organizowane przez Gminną Bibliotekę w Juchnowcu Kościelnym we współpracy z Książnicą Podlaską im. Ł. Górnickiego, Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego oraz Zespołem Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Białostockiego i Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbędzie się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Plac Królowej Rodzin 1).
tomaszl | 29.03.2017 więcej | |

XXVII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
W dniu 28 kwietnia 2017r. o godz. 13.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbędzie się XXVII-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
szczegóły ...
DorotaK | 20.04.2017 więcej | |

tomaszl | 13.04.2017 więcej | |

Więcej miejsc w przedszkolach w gminie Juchnowiec Kościelny.
W dniu 3.04.2017 r. zostały podpisane umowy na rozbudowę przedszkola
w Kleosinie oraz na dostawę wyposażenia. W dniu 04.04.2017 został przekazany plac budowy wykonawcy.
Planowana inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym utwardzenie dojść i dojazdów, ukształtowanie terenu, wykonanie murku oporowego od strony północno-zachodniej oraz przeniesienie istniejących urządzeń zabawowych.
tomaszl | 11.04.2017 więcej | |

Trzeci sezon systemu - Rower gminny
Wraz z początkiem kwietnia w gminie Juchnowiec Kościelny znowu pojawiły się rowery gminne. Sieć rowerowa obejmuje swym zasięgiem – podobnie jak w latach poprzednich – stacje w Ignatkach – Osiedlu i Kleosinie. Są to dwie największe miejscowości
w naszej gminie i jest duże zainteresowanie korzystania z rowerów. Jesteśmy jedną z dwóch gmin podmiejskich w aglomeracji białostockiej, która może pochwalić się tego rodzaju inicjatywą.
tomaszl | 11.04.2017 więcej | |

Budowa drogi gminnej Rostołty-Bogdanki
Z początkiem marca na lokalnej drodze gminnej Rostołty – Bogdanki prace ruszyły pełną parą. Przebudowa drogi obejmować będzie m.in. wykonanie utwardzonej nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m, poboczy gruntowych, zjazdów rowów przydrożnych, nowych przepustów. W ramach inwestycji przebudowany zostanie wodociąg i sieć telefoniczna. Gmina przeznaczy  kwotę w wysokości 1 931 734,68 zł na realizację zadania. Planowany termin zakończenia 29.09.2017 r.
tomaszl | 07.04.2017 więcej | |

III etap droga powiatowa Juchnowiec Górny - Biele
Już na początku marca rozpoczął się III etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki realizowanego w ramach „PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 – 2019”. Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka o długości 3,8 km od skrzyżowania w Juchnowcu Górnym do miejscowości Biele. Powstanie nowa asfaltowa nawierzchnia jezdni o szerokości 6 m, dwie zatoki autobusowe w Wólce, zjazdy na drogi boczne, zjazdy gospodarcze, oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Planowane zakończenie robót koniec czerwca 2017.
tomaszl | 07.04.2017 więcej | |

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy al. Paderewskiego w Białymstoku

Zamknięcie dla ruchu al. Paderewskiego, przejazdu kolejowego w ciągu ul. Paderewskiego oraz odcinków ul. Transportowej i ul. Św. Jerzego (dawna ul. Rzymowskiego).
(planowany termin od 8 kwietnia 2017r.)

korols | 07.04.2017 więcej | |

„Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .
tomaszl | 07.04.2017 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media