IV Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – MELPOMENA 2019
tomaszl | 07.05.2019 więcej | |

LGD Puszcza Knyszyńska
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR ogłosiła 3 nabory wniosków:

1. NABÓR nr 1/2019 - w ramach przedsięwzięcia I.1.3 Usługi senioralne;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 9: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

2. NABÓR nr 2/2019 - w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.3. NABÓR nr 3/2019 - w ramach przedsięwzięcia I.2.1  Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Wnioski będzie można składać od 13 do 28 maja 2019r.

Więcej informacji w załącznikach i na www.puszczaknyszynska.org.
tomaszl | 14.05.2019 więcej | |

Gminne obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Podniosły charakter miały gminne obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej, złożyliśmy wieńce pod pomnikiem „Za Wiarę i Wolność”, wysłuchaliśmy wyjątkowego koncertu artystów sceny krakowskiej. Piątkowe święto rozpoczęliśmy mszą w intencją Ojczyzny oraz strażaków. Homilię wygłosił ksiądz Kazimierz Fiedorowicz, były proboszcz juchnowieckiej parafii, który odwiedził nasze strony. Po mszy przeszliśmy pod pomnik „Za Wiarę i Wolność”. W trakcie przemarszu zatrzymaliśmy się, aby poświęcić strażackie pojazdy - gminni strażacy również obchodzili swoje święto.
tomaszl | 07.05.2019 więcej | |

Informacja dot. przerwy w dostawie wody
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brończany w dniu 7 maja 2019r. (wtorek) w godz. 9.00 - 15.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:
Brończany
Za utrudnienia przepraszamy.
tomaszl | 07.05.2019 więcej | |

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY
W związku z Zarządzeniem
Nr ORG.120.12.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 kwietnia 2019 r., informujemy,
iż dzień 2 maja 2019 roku (czwartek)
 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
jest dniem wolnym od pracy.
W tym dniu Urząd Gminy
Juchnowiec Kościelny będzie nieczynny.

W zamian za dzień 2 maja 2019r. wyznacza się
dzień 11 maja 2019r. (sobota) dniem pracy.
tomaszl | 24.04.2019 więcej | |

Komunikat o właściwej jakości wody w wodociągu Ignatki-Osiedle
Komunikat o właściwej jakości wody w wodociągu Ignatki-Osiedle
tomaszl | 29.04.2019 więcej | |

Gminne obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
tomaszl | 26.04.2019 więcej | |

tomaszl | 18.04.2019 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 18 kwietnia 2019r. Klub Sportowy "Sumo Koluch" złożył ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450) na realizację zadania publicznego pt. IV Podlaski Turniej "Młodzi Wojownicy Podlasia w KOLUCHSTYL"
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 30 kwietnia 2019r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą
Informacja z dnia 06.05.2019r.
DorotaK | 23.04.2019 więcej | |

SESJA RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
W dniu 25 kwietnia 2019r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się VI-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym
szczegóły ...
DorotaK | 19.04.2019 więcej | |

KOMUNIKAT
Komunikat o jakości wody
tomaszl | 17.04.2019 więcej | |

INFORMACJA
DorotaK | 11.04.2019 więcej | |

Informacja dot. przerwy w dostawie wody
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w miejscowości Brończany w dniu dzisiejszym tj. 09 kwietnia 2019r. (wtorek) wystąpią przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:
Brończany
Koplany

Za utrudnienia przepraszamy.
tomaszl | 09.04.2019 więcej | |

„CIS szansą mieszkańców Białegostoku”
Projekt realizowany jest przez Fundację Dialog oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Skierowany jest do 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku i powiatu białostockiego.

Wszyscy uczestnicy projektu zatrudnieni zostaną w Centrum Integracji Społecznej (kontrakt socjalny), a w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji otrzymają kompleksowe wsparcie psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, coaching. Uczestnicy CIS odbędą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Możliwe również będzie odbycie płatnych staży u wybranych pracodawców.
tomaszl | 09.04.2019 więcej | |

KOMUNIKAT
Komunikat o jakości wody w wodociągu Juchnowiec Kościelny
DorotaK | 05.04.2019 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media