List Prezesa KRUS na temat ubezpieczenia NW dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

pobierz
tomaszl | 14.11.2016 więcej | |

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny rozpoczęła się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych,  "elektrośmieci", zużytych opon, tekstyliów  w terminie zgodnym z harmonogramem załączonym poniżej.  Zbiórka rozpoczyna się od godziny 6:00 rano. Odpady wystawione po przejeździe samochodu nie zostaną zabrane.
tomaszl | 09.11.2016 więcej | |

INFORMACJA
Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" odbędą się w okresie 8.11.2016r. - 22.11.2016r. w formie zgłaszania opinii oraz uwag do projektu na załączonym formularzu.
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI z dnia 23 listopada 2016r.
PROJEKT PROGRAMU
FORMULARZ
DorotaK | 07.11.2016 więcej | |

 
tomaszl | 07.11.2016 więcej | |

Zaproszenie na konferencję historyczną
Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym zaprasza wszystkich miłośników lokalnej historii na konferencję „Juchnowieckie szepty o historii”, której celem jest zaprezentowanie najnowszych badań. Konferencja odbędzie się w środę, 9 listopada br. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Pl. Królowej Rodzin 1).
Początek o godz. 15.30. Wstęp wolny. Konferencję objął patronatem Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz.
tomaszl | 28.10.2016 więcej | |

DRUGI NABÓR WNIOSKÓW
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia
II.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza przedsiębiorców z obszaru LGD do składania wniosków na udzielenie wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
tomaszl | 27.10.2016 więcej | |

INFORMACJA
Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 27.10.2016r. odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu ”Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycyjne w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
tomaszl | 21.10.2016 więcej | |

Wmurowanie kamienia węgielnego w kościele w Ignatkach-Osiedlu
W minioną sobotę, 15 paździenika br. odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego w kościele budowanym w Ignatkach-Osiedlu przy ulicy Hryniewickiej. Akt poświecenia i tablica z fragmentem cegły z watykańskiej bazyliki św. Piotra przekazanym przez papieża Franciszka, zostały wmurowane w ścianę w przedsionku powstającej świątyni.
tomaszl | 17.10.2016 więcej | |

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prowadzenie prac budowlanych związanych z realizacją zadania "Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty gm. Juchnowiec Kościelny – przebudowa sieci wodociągowej" w dniu 17 października 2016r. w godz. 9.00 - 14.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Olmonty.
Za utrudnienia przepraszamy.
tomaszl | 14.10.2016 więcej | |

LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła pierwszy nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia I.1.2 Usługi reintegracji społeczno –zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia.

tomaszl | 14.10.2016 więcej | |

Szanowni Państwo,
Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do współpracy w związku z realizacją projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność" w ramach RPOWP skierowanego do osób powyżej 30 r.ż., zamieszkujących na terenie powiatu białostockiego, kwalifikujących się do jednej z grup:
osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy
osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie)
tomaszl | 11.10.2016 więcej | |

Inwestycje drogowe na terenie gminy
Do 14 października br. mają zakończyć się prace na budowie ronda w Olmontach. Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania na drodze powiatowej wraz z dojazdami, a także wykonanie zatok autobusowych i chodników. Koszt budowy to blisko 350 tys. złotych z czego połowa to pieniądze z budżetu gminy Juchnowiec Kościelny. 
tomaszl | 11.10.2016 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 14 października 2016r. o godz. 13.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, odbędzie się XXII-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,
szczegóły ....
DorotaK | 07.10.2016 więcej | |

Szanowni Państwo
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych organizuje zbiórkę zniczy, które zostaną przekazane do Ambasady RP w Mińsku, która m.in. sprawuje opiekę nad polskimi miejscami pamięci na Białorusi. 1 listopada znicze zostaną zapalone na polskich grobach na Białorusi. Ambasada przekaże listę cmentarzy, na których zostaną zapalone znicze.
tomaszl | 06.10.2016 więcej | |

Uczniowie z Kleosina w Muzeum Wojska
21 września w ramach projektu edukacyjnego „Mości Panie i Panowie… to historia co się zowie!”  uczniowie klas IV-VI Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie wzięli udział w zajęciach w Muzeum Wojska w Białymstoku poświęconych obliczom patriotyzmu. Uczestnicy projektu na podstawie życiorysu Danuty „Inki” Siedzikówny próbowali stworzyć własną definicję patriotyzmu, a także zastanawiali się nad tym, jakie miejsce w ich osobistej hierarchii wartości zajmuje przywiązanie do małej i dużej Ojczyzny. Dzieci przekonały się, że miłość do kraju można wyrazić na różne sposoby, a patriotyzm to nie tylko bohaterskie czyny, ale i odpowiednia postawa: szacunek do symboli, pielęgnowanie i krzewienie narodowych tradycji, kultury i języka czy gotowość do działania na rzecz Ojczyzny, zarówno w małych jak i dużych sprawach oraz umiejętność solidaryzowania się we wspólnym celu.
tomaszl | 04.10.2016 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media