Gminna Biblioteka Publiczna zakończyła projekt „Mości Panie i Panowie… to historia co się zowie!”
W sobotę, 10 grudnia, podczas gali, która odbyła się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie podsumowany został trwający ponad trzy miesiące projekt edukacyjny dla klas IV-VI z gminy Juchnowiec Kościelny pt. „Mości Panie i Panowie… to historia co się zowie!”. Był to projekt larpowy polegający na zaangażowaniu uczestników w tworzenie i przeżywanie stworzonej rzeczywistości – w tym wypadku historycznej – poprzez odgrywanie wymyślonych ról i akcji. Organizatorem warsztatów mających na celu promowanie wiedzy historycznej wśród dzieci była Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym. Zajęcia współfinansowano ze środków Muzeum Historii Polski z Programu „Patriotyzm Jutra”.
tomaszl | 16.12.2016 więcej | |

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, iż w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się spotkanie konsultacyjne związane z  projektem pn. ,,Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny’’. Wśród planowanych do zawarcia w Programie Rewitalizacji działań, są projekty o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, technicznym i przestrzenno-funkcjonalnym. Serdecznie zapraszamy.
tomaszl | 12.12.2016 więcej | |

Szanowni Państwo,
W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
Chcąc przygotować się do realizacji tego ważnego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym. Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.
tomaszl | 07.12.2016 więcej | |

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe wydarzenie
W sobotę, 10 grudnia, o godz. 10.30 w stołówce Zespoły Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie (ul. Zambrowska 20) odbędzie się gala na zakończenie projektu edukacyjnego
"Mości Panie i Panowie... to historia co się zowie!". Serdecznie zapraszamy.
tomaszl | 07.12.2016 więcej | |

Miło mi poinformować, iż Kapituła Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „PIERŚCIEŃ PODSKARBIEGO WŁOSZKA” na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2017 roku nominowała do Nagrody w kategorii FIRMA:

tomaszl | 06.12.2016 więcej | |

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe rozpoczęło nabór do projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego”
tomaszl | 06.12.2016 więcej | |

INFORMACJA
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy "KLEOSIN" zadania publicznego pt. "Mini Olimpiada Sportowa". W związku z tym, zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty do dnia 13 grudnia 2016r.
szczegóły ....
Informacja
DorotaK | 06.12.2016 więcej | |

INFORMACJA
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Klub Sportowy "PASJA KLEOSIN" zadania publicznego pt. "Rekreacja z Pasją". W związku z tym, zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty do dnia 13 grudnia 2016r.
szczegóły ....
Informacja
DorotaK | 06.12.2016 więcej | |

Informacja
dotyczy pomocy finansowej dla gospodarstw, w których w 2016 r. wystąpiły szkody spowodowane gradem, huraganem, deszczem nawalnym, suszą lub ujemnymi skutkami przezimowania. Poszkodowani rolnicy u których szkody wyniosły co najmniej 50% i mniej niż 70% oraz 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na której powstały ww. szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw wnioski mogą składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na siedzibę producenta rolnego albo miejsce zamieszkania w okresie do 03-05.12.2016r. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( www.arimr.gov.pl). 
tomaszl | 02.12.2016 |

INFORMACJA
W dniu 8 grudnia 2016r. (czwartek) o godz.13.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbędzie się XXIV-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
szczegóły .....
DorotaK | 01.12.2016 więcej | |

Informacja Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do przystąpienia do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. W latach 2011-2015 ze środków tego programu powstało ok. 20 tys. nowych miejsc opieki. Aktywny udział gmin i podmiotów niegminnych w tym programie pokazał, że w dalszym ciągu potrzeby w tym zakresie są niezaspokojone. Dlatego też ogłoszona została kolejna edycja programu – Maluch plus 2017, stwarzający możliwość ubiegania się o dofinansowanie tworzenia nowych oraz funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki. Do programu przystąpić mogą wszystkie podmioty działające na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, czyli gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wszystkie te podmioty mogą również ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
tomaszl | 30.11.2016 więcej | |

W związku z docierającymi do GDDKiA Oddziału w Białymstoku prośbami zainteresowanych osób o zamieszczenie wariantów drogi S19 na stronie internetowej, 
poniżej link do wiadomości zamieszczonej na stronie Oddziału, do ewentualnego wykorzystania:
korols | 24.11.2016 więcej | |

Gmina Juchnowiec Kościelny w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju
Tylko cztery gminy wiejskie z województwa podlaskiego – Mielnik (46. miejsce), Białowieża (57.), Juchnowiec Kościelny (74.) i Gródek (82.) – znalazły się w pierwszej setce rankingu mającego na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego.
tomaszl | 24.11.2016 więcej | |

Informacja dotycząca zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach
Gmina Juchnowiec Kościelny odpowiada za odśnieżanie dróg gminnych publicznych oraz – na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim – dróg znajdujących się w zarządzie Powiatowej Dyrekcji Dróg w Białymstoku. Zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej posiadają one V (drogi powiatowe) i VI (publiczne drogi gminne) standard zimowego utrzymania.
tomaszl | 23.11.2016 więcej | |

Wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, w Dniu Pracownika Socjalnego składamy wyrazy wdzięczności za trudną i bardzo potrzebną pracę na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Życzymy spokoju i siły do pracy oraz satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków.

Wójt

Przewodnicząca Rady

Krzysztof Marcinowicz

Joanna Januszewska

tomaszl | 21.11.2016 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media