Szanowni Państwo,
Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do współpracy w związku z realizacją projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność" w ramach RPOWP skierowanego do osób powyżej 30 r.ż., zamieszkujących na terenie powiatu białostockiego, kwalifikujących się do jednej z grup:
osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy
osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie)
tomaszl | 11.10.2016 więcej | |

Inwestycje drogowe na terenie gminy
Do 14 października br. mają zakończyć się prace na budowie ronda w Olmontach. Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania na drodze powiatowej wraz z dojazdami, a także wykonanie zatok autobusowych i chodników. Koszt budowy to blisko 350 tys. złotych z czego połowa to pieniądze z budżetu gminy Juchnowiec Kościelny. 
tomaszl | 11.10.2016 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 14 października 2016r. o godz. 13.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, odbędzie się XXII-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,
szczegóły ....
DorotaK | 07.10.2016 więcej | |

Szanowni Państwo
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych organizuje zbiórkę zniczy, które zostaną przekazane do Ambasady RP w Mińsku, która m.in. sprawuje opiekę nad polskimi miejscami pamięci na Białorusi. 1 listopada znicze zostaną zapalone na polskich grobach na Białorusi. Ambasada przekaże listę cmentarzy, na których zostaną zapalone znicze.
tomaszl | 06.10.2016 więcej | |

Uczniowie z Kleosina w Muzeum Wojska
21 września w ramach projektu edukacyjnego „Mości Panie i Panowie… to historia co się zowie!”  uczniowie klas IV-VI Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie wzięli udział w zajęciach w Muzeum Wojska w Białymstoku poświęconych obliczom patriotyzmu. Uczestnicy projektu na podstawie życiorysu Danuty „Inki” Siedzikówny próbowali stworzyć własną definicję patriotyzmu, a także zastanawiali się nad tym, jakie miejsce w ich osobistej hierarchii wartości zajmuje przywiązanie do małej i dużej Ojczyzny. Dzieci przekonały się, że miłość do kraju można wyrazić na różne sposoby, a patriotyzm to nie tylko bohaterskie czyny, ale i odpowiednia postawa: szacunek do symboli, pielęgnowanie i krzewienie narodowych tradycji, kultury i języka czy gotowość do działania na rzecz Ojczyzny, zarówno w małych jak i dużych sprawach oraz umiejętność solidaryzowania się we wspólnym celu.
tomaszl | 04.10.2016 więcej | |

Uwaga Rolnicy,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał ogłoszenie dotyczące pomocy finansowej dla gospodarstw, w których wystąpiły szkody spowodowane gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub suszą.
Poszkodowani rolnicy wnioski mogą składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na siedzibę producenta rolnego albo miejsce zamieszkania w okresie od 17.10.2016 r. do 31.10.2016 r.
tomaszl | 04.10.2016 więcej | |

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że w dniu 5 października 2016r. w godz. 9.00 - 13.00 z powodu prac budowlanych związanych z rozbudową sieci wodociągowej w Ignatkach mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach Ignatki i Kolonia Koplany.
tomaszl | 28.09.2016 więcej | |

Ulgi na przejazdy BKM dla rodzin wielodzietnych z gminy Juchnowiec Kościelny

Na mocy porozumienia podpisanego przez prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego i wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofa Marcinowicza rodziny wielodzietne z terenu gminy Juchnowiec Kościelny uczestniczące w programie Karta Dużej Rodziny mogą korzystać z ulg na przejazdy środkami transportu zbiorowego Białostockiej Komunikacji Miejskiej.
tomaszl | 23.09.2016 więcej | |

Informacja
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że w związku badaniem wody pobranej 14.09.2016 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku z wodociągu Juchnowiec Kościelny i podwyższoną zawartością jonu amonowego w pobranej próbce prowadzone są działania naprawcze polegające na płukaniu złóż filtracyjnych i sieci wodociągowej.
tomaszl | 23.09.2016 więcej | |

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA INFORMACYJNE
„Możliwości finansowania działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, aktywności lokalnej i wsparcia inwestycji lokalnych 2014-2020 na terenie LGD Puszcza Knyszyńska”

 
Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński w imieniu Zarządu i Biura zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków finansowych na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej.
 W ramach spotkań przedstawiony zostanie także harmonogram planowanych naborów wniosków na drugą połowę 2016 r. i pierwsza połowę 2017 r.
W szczególności zapraszamy: przedsiębiorców lub osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą.

tomaszl | 22.09.2016 więcej | |

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na przebudowę sieci wodociągowej w związku z budową ronda w Olmontach w dniu 20 września 2016r. w godz. 8.00 - 17.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Hryniewicze, Śródlesie, Olmonty i Izabelin.
Za utrudnienia przepraszamy.

tomaszl | 19.09.2016 więcej | |

XIV edycja konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”!

Uprzejmie informujemy, że 30 czerwca 2016 roku Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła XIV edycję konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”.  
tomaszl | 16.09.2016 więcej | |

Mammobus. Zbadaj się!
Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
tomaszl | 16.09.2016 więcej | |

W środę, 7 września, osiemnaścioro uczniów klas IV-VI z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie wzięło udział w lekcji muzealnej na temat heraldyki, która odbyła się w murach Muzeum Historycznego w Białymstoku. 
tomaszl | 15.09.2016 więcej | |

W celu upamiętnienia

77. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę

17 września 2016 roku o godzinie 12:00

na terenie gminy Juchnowiec Kościelny

zostaną włączone syreny alarmowe.

tomaszl | 14.09.2016 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media