W związku z wystąpieniem na terytorium Polski choroby afrykańskiego pomoru świń oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 711) zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie ASF” Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina o obowiązkach hodowców świń w zakresie bioasekuracji gospodarstw położonych na obszarze ochronnym objętym ograniczeniami. W załączeniu szczegółowe informacje.
tomaszl | 29.01.2016 więcej | |

Nomincje
Szanowni Państwo
Miło mi poinformować, iż Kapituła Nagrody „PIERŚCIEŃ PODSKARBIEGO WŁOSZKA” przyznawanej przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w składzie:
1. Mirosława Jaroszuk – zastępca Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, przewodnicząca Kapituły
2. Joanna Januszewska – przewodnicząca Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
3. Maciej Szumski – firma Plum z Ignatek, laureat Nagrody 2012
4. Stanisław Niewiński – laureat Nagrody 2013
5. Dominika Bargłowska – firma Superbruk z Hryniewicz, laureat Nagrody 2014
6. Teresa Muszyńska – sekretarz Kapituły
na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 roku nominowała do Nagrody
tomaszl | 26.01.2016 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 29 stycznia 2016r. (piątek) o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbędzie się XV-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
szczegóły ...
DorotaK | 21.01.2016 więcej | |

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w ramach pełnionego nadzoru nad jakością wody w wodociągu Białystok, w okresie od 01.07.2015 r. do 31. 12.2015 r., jakość wody w przedmiotowym wodociągu odpowiadała obowiązującym wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).
tomaszl | 21.01.2016 więcej | |

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach, wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego informuje, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia: Juchnowiec Kościelny, Kleosin, Wojszki i Ignatki-Osiedle nadaje się do spożycia przez ludzi.
tomaszl | 21.01.2016 więcej | |

Za nami ekumeniczne kolędowanie
Za nami II Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą. W Czerewkach były występy chórów, premiera jasełkowego przedstawienia „Gdy świat się dowie…”, występ „Jarzębinek”. W Czerewkach zjawiło się wielu znamienitych gości, była w końcu cudowna, rodzinna atmosfera. 
tomaszl | 18.01.2016 więcej | |

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przekazuje wersję elektroniczną 
5 Raportów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej:

- Raport nr 1 „Doświadczenie Niemiec w rozwoju spółdzielni energetycznych”,
- Raport nr 2 „Spółdzielnie energetyczne. Obywatele, społeczności i gospodarka lokalna w dobrym towarzystwie”, 
- Raport nr 3 „Od odległych sieci wyspiarskich do miejskich spółdzielni w dziedzinie energii słonecznej. Siła szkockiej spółdzielczości”, 
- Raport nr 4 „Liga Mistrzów OZE 2014. Europejskie gminy najlepiej wykorzystujące odnawialne źródła energii”, 
- Raport nr 5 „Wartość dodana dzięki energiom odnawialnym/opis udanych projektów komunalnych”.

korols | 18.01.2016 więcej | |

II Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą w Czerewkach
Gmina Juchnowiec Kościelny jest gminą wielokulturową i tę wielokulturowość podkreślamy – mówi ksiądz Roman Kiszycki, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach. Ksiądz Kiszycki i jego parafia są pomysłodawcami „Ekumenicznego Spotkania z Kolędą”, które współorganizują Parafia Rzymskokatolicka pw. Poczęcia NMP w Tryczówce, Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach oraz Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny. Na ekumeniczne kolędowanie zapraszamy w najbliższą niedzielę, 17 stycznia do Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. Początek spotkania o godz. 14. 
tomaszl | 14.01.2016 więcej | |

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2016r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz w zakresie wspierania rodziny
szczegóły ...
DorotaK | 11.01.2016 więcej | |

Zapraszamy do Ośrodka Kultury na Jasełka
Gorąco zapraszamy w środę, 6 stycznia do Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym na jasełkowy spektakl „Gdy świat się dowie…” Przedstawienie przygotowała grupa teatralna dorosłych „Trylobit” z Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny wraz z dziecięcą grupą teatralną „Kluczyk” z Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym. Spektakl zaprezentowany zostanie dwukrotnie - o godz. 10.30 oraz 12.30. 
tomaszl | 06.01.2016 więcej | |

Zyczenia2015
 
tomaszl | 23.12.2015 więcej | |

Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Białostockim
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Białostocki będzie prowadził od dnia 1 stycznia 2016r. sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
I. Trzy punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów powiatu białostockiego, gdzie pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych:
tomaszl | 01.01.2016 więcej | |

Od dnia 1 stycznia 2016r. zgłaszanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należy dokonywać pod nr tel. 85 850 10 88.

tomaszl | 30.12.2015 więcej | |

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016r. obsługę oraz  eksploatację sieci i  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przejmuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie przy ul. Alberta 2, tel. 85 850 10 88.
tomaszl | 30.12.2015 więcej | |

Szansa na niezwykły BAL KARNAWAŁOWY

Już tylko do jutra można zgłaszać kandydatów do Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”

Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą pełnoletni mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny, stowarzyszenia, instytucje i firmy działające na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, jednostki organizacyjne Gminy Juchnowiec Kościelny oraz osoby lub firmy związane z gmina Juchnowiec Kościelny.
tomaszl | 30.12.2015 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media