III NOCNY MARATON GIER ZESPOŁOWYCH
tomaszl | 16.02.2016 więcej | |

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 
tomaszl | 16.02.2016 więcej | |

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
W czwartek, 4 lutego 2016 r. wójt Krzysztof Marcinowicz wręczył 18 parom małżeńskim z Gminy Juchnowiec Kościelny Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
DorotaK | 09.02.2016 więcej | |

INFORMACJA
W związku z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o wzmożonych zachorowaniach na grypę i choroby grypopochodne, w załączeniu przedstawiamy informację na temat profilaktyki grypy
DorotaK | 09.02.2016 więcej | |

W związku z inicjatywą Komendy Głównej Policji organizowania konsultacji społecznych dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie podległym Komisariatom Policji oraz zasadności tworzenia „Mapy zagrożeń” występujących na terenie Gminy  Juchnowiec Kościelny Komisariat Policji w Łapach zwraca się z wnioskiem o  podjęcie współpracy przy organizowaniu przedmiotowych debat społecznych z lokalnym środowiskiem i jego mieszkańcami.
tomaszl | 05.02.2016 więcej | |

Spotkanie lokalne
 
tomaszl | 04.02.2016 więcej | |

Rekrutacja do szkól i przedszkoli
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości uchwały przyjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2016r.:
tomaszl | 02.02.2016 więcej | |

Pierścienie Podskarbiego Włoszka 2015 wręczone
Grzegorz Radziewicz w kategorii CZŁOWIEK: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej w kategorii FIRMA i Bieg Konopielki w kategorii WYDARZENIE – to Laureaci Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka 2015”. Nagrody zostały wręczone już po raz piąty. 

tomaszl | 01.02.2016 więcej | |

W związku z wystąpieniem na terytorium Polski choroby afrykańskiego pomoru świń oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 711) zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie ASF” Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina o obowiązkach hodowców świń w zakresie bioasekuracji gospodarstw położonych na obszarze ochronnym objętym ograniczeniami. W załączeniu szczegółowe informacje.
tomaszl | 29.01.2016 więcej | |

Nomincje
Szanowni Państwo
Miło mi poinformować, iż Kapituła Nagrody „PIERŚCIEŃ PODSKARBIEGO WŁOSZKA” przyznawanej przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w składzie:
1. Mirosława Jaroszuk – zastępca Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, przewodnicząca Kapituły
2. Joanna Januszewska – przewodnicząca Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
3. Maciej Szumski – firma Plum z Ignatek, laureat Nagrody 2012
4. Stanisław Niewiński – laureat Nagrody 2013
5. Dominika Bargłowska – firma Superbruk z Hryniewicz, laureat Nagrody 2014
6. Teresa Muszyńska – sekretarz Kapituły
na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 roku nominowała do Nagrody
tomaszl | 26.01.2016 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 29 stycznia 2016r. (piątek) o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbędzie się XV-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
szczegóły ...
DorotaK | 21.01.2016 więcej | |

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w ramach pełnionego nadzoru nad jakością wody w wodociągu Białystok, w okresie od 01.07.2015 r. do 31. 12.2015 r., jakość wody w przedmiotowym wodociągu odpowiadała obowiązującym wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).
tomaszl | 21.01.2016 więcej | |

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach, wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego informuje, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia: Juchnowiec Kościelny, Kleosin, Wojszki i Ignatki-Osiedle nadaje się do spożycia przez ludzi.
tomaszl | 21.01.2016 więcej | |

Za nami ekumeniczne kolędowanie
Za nami II Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą. W Czerewkach były występy chórów, premiera jasełkowego przedstawienia „Gdy świat się dowie…”, występ „Jarzębinek”. W Czerewkach zjawiło się wielu znamienitych gości, była w końcu cudowna, rodzinna atmosfera. 
tomaszl | 18.01.2016 więcej | |

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przekazuje wersję elektroniczną 
5 Raportów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej:

- Raport nr 1 „Doświadczenie Niemiec w rozwoju spółdzielni energetycznych”,
- Raport nr 2 „Spółdzielnie energetyczne. Obywatele, społeczności i gospodarka lokalna w dobrym towarzystwie”, 
- Raport nr 3 „Od odległych sieci wyspiarskich do miejskich spółdzielni w dziedzinie energii słonecznej. Siła szkockiej spółdzielczości”, 
- Raport nr 4 „Liga Mistrzów OZE 2014. Europejskie gminy najlepiej wykorzystujące odnawialne źródła energii”, 
- Raport nr 5 „Wartość dodana dzięki energiom odnawialnym/opis udanych projektów komunalnych”.

korols | 18.01.2016 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media