Komunikat
Komunikat o jakości wody w wodociągu Suraż
tomaszl | 16.05.2019 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 14 maja 2019r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688) na realizację zadania publicznego pt. "IV Mini Olimpiada Sportowa" przez Uczniowski Klub Sportowy "KLEOSIN".
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 22 maja 2019r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą
Informacja z dnia 23.05.2019
DorotaK | 15.05.2019 więcej | |

Strażackie święto w Złotnikach
Podniosły przebieg miały uroczystości z okazji Dnia Strażaka i 65-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach. W niedzielne popołudnie w Złotnikach pojawiły się poczty sztandarowe, strażacy, przedstawiciele duchowieństwa oraz goście – m.in. członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski oraz wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz.

Po modlitwie ekumenicznej pod kaplicą uroczystości przeniosły się przed remizę strażacką. Tam, po złożeniu przez druha Jana Trofimiuka meldunku o rozpoczęciu uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, druhowi Andrzejowi Koc nastąpiło wręczenie medali oraz odznaczeń. 
tomaszl | 14.05.2019 więcej | |

IV Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – MELPOMENA 2019
tomaszl | 07.05.2019 więcej | |

LGD Puszcza Knyszyńska
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR ogłosiła 3 nabory wniosków:

1. NABÓR nr 1/2019 - w ramach przedsięwzięcia I.1.3 Usługi senioralne;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 9: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

2. NABÓR nr 2/2019 - w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.3. NABÓR nr 3/2019 - w ramach przedsięwzięcia I.2.1  Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Wnioski będzie można składać od 13 do 28 maja 2019r.

Więcej informacji w załącznikach i na www.puszczaknyszynska.org.
tomaszl | 14.05.2019 więcej | |

Gminne obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Podniosły charakter miały gminne obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej, złożyliśmy wieńce pod pomnikiem „Za Wiarę i Wolność”, wysłuchaliśmy wyjątkowego koncertu artystów sceny krakowskiej. Piątkowe święto rozpoczęliśmy mszą w intencją Ojczyzny oraz strażaków. Homilię wygłosił ksiądz Kazimierz Fiedorowicz, były proboszcz juchnowieckiej parafii, który odwiedził nasze strony. Po mszy przeszliśmy pod pomnik „Za Wiarę i Wolność”. W trakcie przemarszu zatrzymaliśmy się, aby poświęcić strażackie pojazdy - gminni strażacy również obchodzili swoje święto.
tomaszl | 07.05.2019 więcej | |

Informacja dot. przerwy w dostawie wody
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brończany w dniu 7 maja 2019r. (wtorek) w godz. 9.00 - 15.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:
Brończany
Za utrudnienia przepraszamy.
tomaszl | 07.05.2019 więcej | |

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY
W związku z Zarządzeniem
Nr ORG.120.12.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 kwietnia 2019 r., informujemy,
iż dzień 2 maja 2019 roku (czwartek)
 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
jest dniem wolnym od pracy.
W tym dniu Urząd Gminy
Juchnowiec Kościelny będzie nieczynny.

W zamian za dzień 2 maja 2019r. wyznacza się
dzień 11 maja 2019r. (sobota) dniem pracy.
tomaszl | 24.04.2019 więcej | |

Komunikat o właściwej jakości wody w wodociągu Ignatki-Osiedle
Komunikat o właściwej jakości wody w wodociągu Ignatki-Osiedle
tomaszl | 29.04.2019 więcej | |

Gminne obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
tomaszl | 26.04.2019 więcej | |

tomaszl | 18.04.2019 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 18 kwietnia 2019r. Klub Sportowy "Sumo Koluch" złożył ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450) na realizację zadania publicznego pt. IV Podlaski Turniej "Młodzi Wojownicy Podlasia w KOLUCHSTYL"
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 30 kwietnia 2019r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą
Informacja z dnia 06.05.2019r.
DorotaK | 23.04.2019 więcej | |

SESJA RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
W dniu 25 kwietnia 2019r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się VI-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym
szczegóły ...
DorotaK | 19.04.2019 więcej | |

KOMUNIKAT
Komunikat o jakości wody
tomaszl | 17.04.2019 więcej | |

INFORMACJA
DorotaK | 11.04.2019 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media