Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
Działając na podstawie art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz.1235 z póź. zmianami) informujemy o przystąpieniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko opracowania pn.: „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego.”
tomaszl | 19.06.2015 więcej | |

Przybij piątkę w Kleosinie

Uwaga, uwaga! Rozpoczęły się zapisy do biegu ulicznego „Przybij piątkę w Kleosinie”. Jak sama nazwa wskazuje trasa biegu liczy 5 kilometrów i wiedzie ulicami Kleosina. Impreza odbędzie się 19 lipca i otworzy Dni Ziemi Juchnowieckiej 2015. Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora imprezy, Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – www.okjuchnowiec.pl.

tomaszl | 18.06.2015 więcej | |

W dniu 24 czerwca 2015r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym X-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
szczegóły ...  
tamaszl | 18.06.2015 więcej | |

W weekend zapraszamy do Ignatek i Juchnowca Górnego
Kolejny gorący weekend zapowiada się w naszej gminie. Pikniki integracyjne zaplanowały dwa sołectwa. W sobotę, 20 czerwca spotkają się mieszkańcy Ignatek. Dzień później – Juchnowca Górnego. Festyny przygotowywane są głównie pod kątem tych dwóch miejscowości, ale do Ignatek oraz Juchnowca zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy. Atrakcji na pewno nie zabraknie!
tomaszl | 18.06.2015 więcej | |

500 kajaków – największy spływ kajakowy na Podlasiu
1 sierpnia 2015 roku na rzece Bug odbędzie się III edycja spływu kajakowego „500 kajaków”. I edycja odbyła się w 2013 roku podczas świętowania obchodów 500-lecia powstania województwa podlaskiego. Wzięły w niej udział 232 załogi kajakowe (ponad 460 osób). Duże zainteresowanie spływem zaowocowało organizacją kolejnych edycji. Czy w 2015 roku jesteśmy w stanie pobić ten rekord? Impreza otrzymała nagrodę od Polskiego Związku Kajakowego za największy spływ kajakowy w Polsce w 2013 roku. 
tomaszl | 18.06.2015 więcej | |

INFORMACJA
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem PS-VI.966.26.2015.KK z dnia 11 czerwca 2015r. zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o rozpowszechnienie informacji o możliwości zakwalifikowania mieszkańców do programów profilaktycznych z rodzaju profilaktyki chorób układu krążenia oraz profilaktyki gruźlicy, w ramach świadczeń realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej
tomaszl | 16.06.2015 więcej | |

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy
Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy 

W Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. 

- Upowszechnianie innowacyjnych projektów jest niezwykle ważne. Konkurs ma wieloletnią tradycję, a zaprezentowane w nim rozwiązania poprawiły bezpieczeństwo pracy. Udział w nim mogą brać nie tylko pracodawcy, ale także pracownicy, którzy dążą do zmian w swoim miejscu pracy  - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. 

tomaszl | 15.06.2015 więcej | |

Zarządzenie Nr ORG.0050.42.2015 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015r.
DorotaK | 11.06.2015 więcej | |

Zapraszamy w sobotę do Kleosina, w niedzielę do Juchnowca Górnego
Przed nami kolejny bogaty w atrakcje weekend. W sobotę, 13 czerwca zapraszamy do Kleosina na Festyn Rodzinny organizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II. Z kolei w niedzielę przy Zespole Szkół im. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym czeka nas Festyn Rodzinnie – Zdrowo – Kolorowo, podczas którego nastąpi otwarcie kompleksu sportowego.
tomaszl | 11.06.2015 więcej | |

INFORMACJA
Informacja dotycząca oferty na realizację zadania publicznego pt. "Zgrupowania szkoleniowo-wypoczynkowe w zapasach zawodników LUKS "Amator" i UKS "Kleosin".
szczegóły .....
DorotaK | 11.06.2015 więcej | |

Niezapomniany wieczór retro w Brończanach
To była fantastyczna sobota, a o Pikniku Retro w Brończanach będziemy długo, długo pamiętać.
Imprezę zorganizowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brończan "Brończany Razem" oraz Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odwiedziło mnóstwo osób. Wszyscy bawili się znakomicie i wszyscy podkreślali wspaniałą atmosferę. Takie słowa padały m.in. z ust uczestników 11. Białostockiego Rajdu Moto Retro. W Brończanach zjawiło się około 50 pięknych pojazdów, biorących udział w niezwykłej wyprawie. Przyjechały załogi z całej Polski, a także ekipy z Rosji, Litwy, Białorusi. Uczestnicy Rajdu czuli się w naszej gminie tak dobrze, że przedłużyli swój postój i zastanawiali się nawet, czy tutaj nie zakończyć swojej eskapady. Wieczorem udali się jednak do Białegostoku, żegnani ogromnymi brawami i dziękując za wspaniałą gościnę.
tomaszl | 09.06.2015 więcej | |

IX-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
28 maja br. odbyła się dziewiąta w tej kadencji sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. W sesji wzięło udział 14 radnych,
DorotaK | 05.06.2015 więcej | |

INFORMACJA
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego prowadzi konkurs fotograficzny (instagramowy).
szczegóły....
DorotaK | 03.06.2015 więcej | |

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz.1118 z późn.zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AMATOR” w Juchnowcu zadania publicznego pt. „Zgrupowania szkoleniowo—wypoczynkowe w zapasach zawodników LUKS „Amator” i UKS „Kleosin”, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 2 czerwca 2015r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie do sekretariatu Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny lub pocztą elektroniczną na adres: rada_gminy@juchnowiec.gmina.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia informacji, tj. do dnia 10 czerwca 2015r. (decyduje data wpływy do urzędu).
OFERTA LUKS AMATOR
DorotaK | 03.06.2015 więcej | |

Rajd i zabawa retro w Brończanach
W sobotę, 6 czerwca drogami naszej gminy przejadą wspaniałe pojazdy biorące udział w 11. Białostockim Rajdzie Moto Retro. Kilkadziesiąt pojazdów nadjedzie około godziny 18 od strony Bielska Podlaskiego. Uczestnicy Rajdu o godz. 18.45 zrobią przystanek na pikniku w Brończanach. Tam, na placu przed oficjalnie otwartą w sobotę wiatą podziwiać będzie można piękne zabytkowe samochody i motocykle. Początek brończańskiego pikniku o godz. 17. 
DorotaK | 03.06.2015 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media