Nocny Maraton Gier Zespołowych – to był wyjątkowy turniej
Zespół „Przyjaciele” triumfował w Nocnym Maratonie Gier Zespołowych. Oryginalny turniej rozegrany został w hali Zespołu Szkół w Kleosinie. Niesamowita sportowa impreza rozpoczęła się w piątek o godz. 21, zakończyła w sobotę przed 6 rano…
kboni | 25.02.2014 więcej | |

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 50+ niezatrudnionych - zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „SZKOLENIA, STAŻ – I PRACĘ MASZ! – aktywizacja zawodowa osób 50+ z powiatów: białostockiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 60 osób (w tym 35 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz posiadających miejsce zamieszkania na terenach powiatów: hajnowskiego, białostockiego, siemiatyckiego, bielskiego.
kboni | 24.02.2014 więcej | |

50 000 zł dotacji dla firm
kboni | 24.02.2014 więcej | |

Noc pełna sportowych wrażeń w Kleosinie
Już w piątek, 21 lutego rozegrany zostanie wyjątkowy turniej. W hali Zespołu Szkół w Kleosinie odbędzie się Nocny Maraton Gier Zespołowych. Patronat honorowy nad maratonem objął wójt gminy Juchnowiec Kościelny, Krzysztof Marcinowicz. Początek zmagań i wielkich emocji o godz. 21. 
kboni | 20.02.2014 więcej | |

Zarządzenie nr ORG.0050.341.2014 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
kboni | 18.02.2014 więcej | |

Ogłoszenie o naborze
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Szczegółowe informacje.
kboni | 18.02.2014 więcej | |

Bezpłatne zajęcia ZUMBY dla mieszkańców gminy!
Zapraszamy na robiące furorę zajęcia ZUMBA. Atrakcyjne, bezpłatne warsztaty dla dzieci odbywają się w Kleosinie, Księżynie oraz Juchnowcu Kościelnym. 
kboni | 18.02.2014 więcej | |

Pierścienie Podskarbiego Włoszka wręczone
Ksiądz Stanisław Niewiński w kategorii Człowiek oraz Zdrojówka Spa Wellness w kategorii Firma, to laureaci Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka 2013”. 
kboni | 17.02.2014 więcej | |

Dwóch spośród nominowanych już w sobotę otrzyma „Pierścień Podskarbiego Włoszka 2013”
W tegorocznej, trzeciej edycji Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka” spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła nominowała w kategorii CZŁOWIEK/WYDARZENIE:
kboni | 12.02.2014 więcej | |

Informacja na temat postępowania w przypadku utraty dowodu osobistego
Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.
kboni | 11.02.2014 więcej | |

 
kboni | 07.02.2014 więcej | |

kboni | 07.02.2014 więcej | |

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".
kboni | 06.02.2014 więcej | |

BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ZGŁOSZENIE
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 7,5 m3 na dobę nie wymaga otrzymania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, ani też pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia Starości Powiatu Białostockiego. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków nie może być sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania terenu nie dopuszcza wykonania oczyszczalni. 
kboni | 03.02.2014 więcej | |

Zapraszamy na Rodzinne Mistrzostwa Gminy w Badmintonie
W sobotę, 1 lutego zapraszamy na II Rodzinne Mistrzostwa Gminy w Badmintonie. Turniej rozpocznie się o godz. 10 w hali Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym.
kboni | 30.01.2014 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media