Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami
Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny lub przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl. Ankieta skierowana jest do osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy dzięki niej poznać Państwa potrzeby dotyczące kontaktu z naszym urzędem.
Termin przekazania ankiet upływa 15 lutego 2019r.

Wzór ankiety
tomaszl | 07.02.2019 więcej | |

OGŁOSZENIE
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2019 r.w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny  ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert
DorotaK | 06.02.2019 więcej | |

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli/ szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych  w szkołach podstawowych oraz do klas czwartych  w szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
tomaszl | 01.02.2019 więcej | |

Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
W dniu 29 stycznia 2019r. (wtorek) o godz. 14.30 odbędzie się IV-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym
DorotaK | 23.01.2019 więcej | |

Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego
Od 1 stycznia 2019 r. zwiększa się limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych z 86 l do 100 l . Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz – co jest nowością – do chowu lub hodowli bydła.
DorotaK | 22.01.2019 więcej | |

Szanowni Państwo,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.
Akademia Menadżera Innowacji  (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności Państwa firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których efektem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku. 
tomaszl | 18.01.2019 więcej | |

Konsultacje społeczne projektu statutu sołectw gminy Juchnowiec Kościelny
W dniach od 18 stycznia 2019r. do dnia 25 stycznia 2019r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu statutu sołectw gminy Juchnowiec Kościelny  szczegóły ...
Raport z konsultacji
MagdaB | 18.01.2019 więcej | |

Otwarte konkursy ofert
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. w zakresie:
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - wspieranie osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelnyszczegóły ...
  • upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny - szczegóły...
termin składania ofert upływa 8 lutego 2019r.
DorotaK | 17.01.2019 więcej | |

BAL KARNAWAŁOWY
tomaszl | 09.01.2019 więcej | |

Okresowa ocena jakości wody z wodociągów funkcjonujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny
Okresowa ocena jakości wody z wodociągów funkcjonujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
tomaszl | 16.01.2019 więcej | |

Komunikat o jakości wody z wodociągu Kleosin
Komunikat o jakości wody z wodociągu Kleosin
tomaszl | 10.01.2019 więcej | |

KOMUNIKAT O WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI WODY - WODOCIĄG IGNATKI OSIEDLE
KOMUNIKAT O WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI WODY - WODOCIĄG IGNATKI OSIEDLE
tomaszl | 10.01.2019 więcej | |

Komunikat o jakości wody z wodociągu Suraż
Komunikat o jakości wody z wodociągu Suraż
tomaszl | 08.01.2019 więcej | |

Komunikat o jakości wody z wodociągu Juchnowiec Kościelny
Komunikat o jakości wody z wodociągu Juchnowiec Kościelny
tomaszl | 04.01.2019 więcej | |

Komunikat o jakości wody z wodociągu Suraż
Komunikat o jakości wody z wodociągu Suraż
tomaszl | 04.01.2019 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media