http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Uchwały
Artykuł dodany przez: kboni (2013-01-17 14:17:47)

UCHWAŁA Nr XXVII/248/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XXVII/249/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XXVII/250/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XIII/76/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Uchwała Nr XIV/89/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

adres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=172