http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Archiwum uchwał NSGO
Artykuł dodany przez: kboni (2015-03-03 12:48:26)

UCHWAŁA Nr XXXV/335/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności


Uchwała Nr XXXIII/309/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

UCHWAŁA Nr XXXIII/308/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XIV/89/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XIII/76/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Uchwała Nr XXII/263/2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności


Uchwała Nr XXXIV/392/2014 z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XXXV/402/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny


Uchwała Nr XXV/291/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny


Uchwała Nr XXI/254/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XXVII/307/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.


Uchwała Nr XXII/264/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XXV/282/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XXV/290/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXI/252/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
adres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=191