http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Władze Gminy
Artykuł dodany przez: admin (2005-02-08 21:55:18)

Władze Gminy
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny - mgr Krzysztof Marcinowicz
Zastępca Wójta- mgr inż. Mirosława Jaroszuk
Sekretarz Gminy - mgr inż. Teresa Rudzik
Skarbnik Gminy - mgr Anna Jakuć

Radni Rady Gminy (kadencja lata 2014 -2018)
BIELSKA BOGUMIŁA (bogusia.bielska@gmail.com)
BOROWSKI MAREK (marcus_bor@op.pl)
GILEWSKA MARZENA (olcia070@op.pl)
GRADKOWSKI PAWEŁ (pawel.gradkowski@wp.pl)
JABŁOŃSKA BOŻENA (b.jablonska19@wp.pl)
JAKOŃCZUK BOŻENA EWA (bjakonczuk@wp.pl)
JANUSZEWSKA JOANNA - Przewodniczący Rady
(joasia.januszewska@gmail.com) JUŹWIK MAREK
KOZŁOWSKI STEFAN LEON
ŁAPIŃSKI MARIUSZ (MariuszLapinski@outlook.com)
NIEWIŃSKI MAREK (mniewinski@me.com)
SŁOMA SADOWSKI JÓZEF (samaryta@wp.pl)
SZCZUKA KRZYSZTOF (ulaszcz@onet.eu)
SZYMAŃSKI ROBERT (robert.lewickie@gmail.com)
ZAWADZKI MARCIN

Komisje Rady Gminy

1. Komisja Rewizyjna
Stefan Leon KOZŁOWSKI - przewodniczący komisji
Marzena GILEWSKA
Paweł GRADKOWSKI
Bożena Ewa JAKOŃCZUK
Marek JUŻWIK
Józef SŁOMA SADOWSKI
Robert SZYMAŃSKI

2. Komisja Rolnictwa i Finansów
Marek JUŹWIK - przewodniczący komisji
Bogumiła BIELSKA
Marek BOROWSKI
Stefan Leon KOZŁOWSKI
Józef SŁOMA SADOWSKI
Robert SZYMAŃSKI
Marcin ZAWADZKI

3. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Bożena Ewa JAKOŃCZUK - przewodniczący komisji
Marek BOROWSKI
Paweł GRADKOWSKI
Bożena JABŁOŃSKA
Mariusz ŁAPIŃSKI
Marek NIEWIŃSKI
Krzysztof SZCZUKA

4. Komisja Samorządu, Opieki Społecznej, Kultury, Oświaty i Sportu
Marcin ZAWADZKI - przewodniczący komisji
Bogumiła BIELSKA
Marzena GILEWSKA
Bożena JABŁOŃSKA
Mariusz ŁAPIŃSKI
Marek NIEWIŃSKI
Krzysztof SZCZUKA


adres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=2