http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Regionalny Konkurs Grantowy
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2009-08-05 11:14:58)

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2009”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z małych miejscowości.
Termin składania wniosków upływa 10 października 2009 r.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6239