http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Obwieszczenie AR.6740.03.12.2011
Wiadomość dodana przez: kboni (2012-01-05 10:57:28)

o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 106771B na odcinku: droga wojewódzka nr 678 - Księżyno Kolonia - droga powiatowa nr 1500B gm. Juchnowiec Kościelny od km 0+000,00 do km 0+892,50, z demontażem i budową infrastruktury technicznej: sieci teletechnicznych, sieci wodociągowych, sieci gazowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, rozbiórką i budową przepustów i wycinką drzew

adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6550