http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Programu współpracy z organizacjami na 2013 r.
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2012-08-17 10:54:45)

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego do konsultacji Programu współpracy z organizacjami na 2013 r.
Program współpracy jest rocznym planem obejmującym zasady, formy i priorytety zlecania zadań Samorządu Województwa Podlaskiego organizacjom pozarządowym oraz inne formy współpracy międzysektorowej.Dokument został opracowany na warsztatach przy wsparciu eksperckim Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Prosimy o zapoznanie się z projektem dokumentu wraz z harmonogramem zadań i przesyłanie uwag, opinii i propozycji za pomocą formularza  Formularz należy przesłać na adres: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl w terminie od 13.08.2012r. do 12.09.1012r.

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje Programu współpracy”.


Projekt programu na 2013r.

Harmonogram konkursów

Formularz
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6672