http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA INFORMACYJNE
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-05-13 14:19:27)

„Możliwości finansowania działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, aktywności lokalnej i wsparcia inwestycji lokalnych 2014-2020 na terenie LGD Puszcza Knyszyńska”

Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński zaprasza w imieniu Zarządu i Biura na cykl bezpłatnych szkoleń informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności obszaru LGD Puszcza Knyszyńska. W ramach spotkań omówione zostaną działania konkursowe w ramach planowane w ramach LSR Puszcza Knyszyńska (PROW, EFS, EFRR) umożliwiające zrealizowanie projektów, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców, wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego oraz wypromowania obszaru LGD.


W szczególności zapraszamy: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz organizacji pozarządowych działających na obszarze dziesięciu gmin LGD Puszcza Knyszyńska.


Zakres tematyczny szkoleń:

1.    Omówienie celów oraz odpowiadającym im przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska na lata 2014-2020.
2.    Prezentacja harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach LSR, w szczególności na lata 2016-2017.
3.    Omówienie ogólnych zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach konkursów przewidzianych przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Knyszyńska: kto może ubiegać się o dofinansowanie, zakres projektów, planowane kwoty wsparcia.Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń:
LGD Puszcza Knyszyńska
ul. Piłsudskiego 17
16-030 Supraśl
Tel. 85 7108 850
www.puszczaknyszynska.org
lgd@puszczaknyszynska.orgadres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72502