http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: INFORMACJA
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2016-05-27 15:05:13)

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.239 z późn.zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AMATOR” zadania publicznego pt. „Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w zapasach zawodników LUKS "Amatori UKS "Księżyno, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 20 maja 2016r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2016r.
szczegóły ... 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72508