http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2018-11-13 08:42:57)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od dnia 13.11.2018 r. do dnia 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc.
    Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego
    Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).


Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73793