http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2019-10-23 15:49:05)

W dniu 21 października 2019r. przez Klub Sportowy "PASJA KLEOSIN" została złożona oferta na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. "Dobry start z Pasją".
Termin składania uwag do dnia 30.10.2019r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73965