http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: INFORMACJA
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2019-11-04 10:45:58)

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR ogłosiła nabór wniosków nr 5/2019 - w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wnioski będzie można składać od 13 do 27 listopada 2019r.

Więcej informacji na www.puszczaknyszynska.org. 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73970