W skład Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny wchodzą:

Referat Organizacyjny – „ORG

Referat Finansów, Podatków i Budżetu – „FN

Referat Planowania Przestrzennego,Ochrony Środowiska i Rolnictwa – „POR

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – „IGK

Urząd Stanu Cywilnego – „USC

Samodzielne stanowisko ds.kontroli wewnetrznej – „SK

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „GKRPA

Zespół ds. ochrony informacji niejawnych – „IN” zwany pionem ochrony w składzie:

Pełnomocnik ds. ochrony informacji,

Kierownik tajnej kancelarii