Strażacy z OSP Szerenosy od czerwca 2019 roku aktywnie działają w ramach „Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna - Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce”.

Po za podstawowymi zadaniami OSP nasi strażacy zajmują się propagowaniem walki z nowotworami, a zwłaszcza z  białaczką. Praca w  stowarzyszeniu ma charakter wolontariatu. Do zadań strażaków należy między innymi rejestrowanie potencjalnych dawców szpiku, współorganizowanie turniejów charytatywnych oraz zbiórki zabawek, przyborów szkolnych i gier na najsłynniejszą akcję stowarzyszenia ,,Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka”. Druhowie z OSP Szerenosy dzięki przeszkoleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zabezpieczają medycznie również różnego pokroju imprezy. Uczestniczyli między innymi w zabezpieczaniu inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem czy Bitwy pod Monte Casino oraz biegu ,,Katorżnik”. Co roku stowarzyszenie się powiększa o kolejne jednostki OSP.

Gratulujemy druhom zapału i chęci działania w tak szczytnym celu.

Więcej informacji na stronach internetowych: Facebook - OSP GRS SWPB Podlaskie oraz strona ogólnopolska www.strazacyprzeciwbialaczce.pl