Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) na godz. 13.30, XLVII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Zespole Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
28.11.2022r: w godz. 8:00 –12:00: KSIĘŻYNO, ul. Brukowa 3,3/1,3/2, od 5 do 5n, od 7 do 7m, od 11 do11/5, 12,14,14a,16,18,22,26, Kaflarnia, ul. Wrzosowa, Gościnna,
KSIĘŻYNO- KOLONIA: 15,15/1,17,17/1,23c,23,25,27,29,31,33,34, od 36 do 36l,
28.11.2022r: w godz. 8:00 –14:30: KOPLANY : od nr 28 do 54,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
22.11.2022r: w godz. 8:00 –14:00 : LEWICKIE KOLONIA – od 1 do 6,
24.11.2022r: w godz. 8:00 –10:30 : JANOWICZE-KOLONIA, KLEWONOWO-KOLONIA, WÓLKA, JANOWICZE, OGRODNICZKI, RUMEJKI, JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, JUCHNOWIEC GÓRNY: ul. Białostocka, Szkolna, Wodociągowa,
24.11.2022r: w godz. 10:00 –15:00 : JUCHNOWIEC KOŚCIELNY: ul. Klonowa 14,16,

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) na godz. 14.00, XLVI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
21.11.2022r: w godz. 8:00 –15:30: KLEOSIN, ul. Kraszewskiego 10B,
 z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych.