Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda w stacji uzdatniania wody wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Baranki gm. Juchnowiec Kościelny oraz Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, odpowiada wymaganiom zawartym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r. poz. 2294).

Wobec powyższego, woda może być wykorzystywana przez konsumentów bez ograniczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej do badania dnia 05.07.2021 r. w stacji uzdatniania wody w wodociągu Suraż, zaopatrującym miejscowości: Baranki gm. Juchnowiec Kościelny oraz Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, stwierdzono ponadnormatywną ilość bakterii coli tj. 70 jtk/100 ml wody.

Zgodnie z załącznikiem  nr 1 części A i C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r. poz. 2294), liczba dopuszczalnych bakterii grupy coli wynosi 0 jtk (NPL)/100 ml wody) przy jednoczesnym wykluczeniu obecności Escherichia coli.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, ze w wodzie pobranej do badania dnia 14.06.2021 r. ze stacji uzdatniania wody w Surażu zaopatrującej m.in. miejscowość Baranki stwierdzono ponadnormatywną ilość bakterii coli tj. 8 jtk/100 ml wody (wymagana wartość ponadnormatywna bakterii grupy coli – 0 jtk/100 ml wody).

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

13.07.2021r: w godz. 8:30 – 15:00 : IZABELIN ( UL. HERBOWA, DWORSKA 40,42, KASZTELAŃSKA, DZIAŁKI: 44/4, 61, 51/1, 51/12, 76/1, oraz budynki w sąsiedztwie bez numerów ) 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
05.07.2021r: w godz. 8:00 – 11:00     : ZAJĄCZKI „KOLONIE” , WOJSZKI „KOLONIE”
05.07.2021r: w godz. 11:00 – 14:00   : DOROŻKI, BOGDANKI, TRYCZÓWKA
06.07.2021r: w godz. 8:00 – 11:00     : DOROŻKI ( PGR, SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA 55a )
06.07.2021r: w godz. 10:00 – 13:00  : KSIĘŻYNO ( ul. BRUKOWA 5. 14, 16, 17, 17/1, 18, 23c, 25 RSOP, 26, STOLARNIA, KAFLARNIA, 29, 31, 33, 37, działki w sąsiedztwie )
06.07.2021r: w godz. 11:00 – 14:00  : JANOWICZE-KOLONIA, KLEWINOWO- kolonie
07.07.2021r: w godz. 8:00 – 12:00    : JUCHNOWIEC DOLNY ( kolonie od 80 do 97, zakład blacharsko –lakierniczy Auto Ptak), HOŁÓWKI MAŁE