W związku z trwającym na terenie całego kraju stanem epidemii Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż do czasu podjęcia przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców oraz uchwał  dotyczących przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, mogą ubiegać się o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przewidzianych w art. 67 a ustawy z dnia 29.08.1997 roku  - Ordynacja podatkowa tj. :

o przedłużeniu terminu wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

W związku z art. 15j. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Więcej szczegółów

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przypomina, że zużyte opony rolnicze nie są odpadami komunalnymi, określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Gmina nie ma obowiązku organizowania zbiórek opon z maszyn rolniczych. Jest ona zobowiązana do organizacji zbiórki i stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów komunalnych.

W dniu 20 marca 2020r. (piątek) o godz. 14.30 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelny odbędzie się XV-ta sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

szczegóły ...

CO TO OZNACZA?

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.

Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników - Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym zostaje zamknięty dla interesantów do odwołania.

Nie oznacza to jednak, że urząd przerywa pracę. Kontakt z urzędnikami wciąż jest możliwy przez TELEFON i INTERNET oraz EPUAP Bardzo prosimy wykorzystywać tę możliwość w naprawdę pilnych kwestiach.

Od poniedziałku (16 marca) można jedynie dokonywać rejestracji zgonów w budynku przy ul. Lipowej 10 w godzinach pracy urzędu. Rejestracja zgonów możliwa jest tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie: 85 713 28 85 lub 697 011 127.

Rozporządzenie Porządkowe nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje:

w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną  związaną z koronawirusem panującą w całym kraju, kierując się troską o bezpieczeństwo i dobro mieszkańców oraz interesantów apeluję do mieszkańców i interesantów o ograniczenie do absolutnego minimum bezpośrednich kontaktów interesantów z urzędem. Proszę w miarę możliwości sprawy realizować telefonicznie lub za pośrednictwem platformy e-puap. Bezpośrednio w urzędzie prosimy załatwiać tylko te sprawy, które są pilne i niezbędnie.

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu?

Dzień Kobiet obchodziliśmy w naszej gminie już w sobotę. Bawiliśmy się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym na cudownym koncercie „Radość najpiękniejszych lat”, w którym wspominaliśmy przeboje Anny Jantar.

Zapraszamy do udziału w Plastycznym Konkursie z Kurczaczkiem Wielkanocnym. Zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców gminy zachęcamy do udziału zabawie, polegającej na ciekawym przedstawieniu kurczaczka – symbolu świąt wielkanocnych i symbolu wiosny. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: dla dzieci do lat 7, dzieci do lat 10 oraz dzieci i młodzieży do lat 14. Czwarta kategoria ma charakter otwarty i jest skierowana do wszystkich osób powyżej 14 roku życia.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny. Termin składania ofert – do 20 marca 2020r.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Termin składania ofert – do 20 marca 2020r.