Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Termin składania ofert – do 20 marca 2020r.

Zarządzenie nr ORG.0050.123.2020 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

Szczegóły w załączeniu

DRUK OFERTY (wersja edytowalna)

DRUK OFERTY (wersja pdf)