W okresie 12.10.2020r. – 26.10.2020r.  zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu “Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Szczegóły konsultacji oraz formularz zgłaszania opinii lub uwag znajduje się w załączonym Zarządzeniu Nr ORG.0050.178.2020 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 9 października 2020r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.178.2020 konsultacje programu 2021