Z uwagi na niewielką ilość opadów atmosferycznych, wysokie temperatury,  oraz bardzo duży pobór wody, apelujemy o racjonalne korzystanie z wody z gminnego wodociągu.

Ograniczenie podlewania trawników, kwiatów, napełniania basenów, itp., pozwoli na zabezpieczenie wody do celów bytowych tj. zaopatrzenie w wodę do spożycia i na cele socjalno -  bytowe.
Znacznie zwiększone zużycie uzdatnionej wody na potrzeby inne niż bytowe może powodować kłopoty z utrzymaniem dostaw wody na odpowiednim poziomie.

Największy pobór wody występuje na ujęciach wody w Kleosinie i Juchnowcu Kościelnym. Obecnie odnotowane zużycie wody:
    Ujęcie wody Kleosin 2300 m3 na dobę. Normalny rozbiór to 1000 m3 na dobę.
    Ujęcie wody Juchnowiec Kościelny 1500 m3 na dobę. Normalny rozbiór to 900 m3 na dobę.