Deklaracje o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw mają obowiązek złożyć właściciele lub zarządcy budynków lub lokali. 
Obowiązek składania deklaracji został wskazany  od 1 lipca br. 
Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 

Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z ze zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali nałożono obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:
–  w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
– nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 r., o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu (art. 15 ust 1  ustawy z dnia 28 października 2020 r.)