13 maja 2022 r. dokonano uroczystego otwarcia prawie 950 - metrowego odcinka nowo wybudowanych ulic: Borsuczej w Księżynie i Kwiatowej w Ignatkach. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy, zaproszeni goście, wykonawca inwestycji oraz władze gminne.
Ulice poświęcili obecni na uroczystości duchowni. Koszt inwestycji wyniósł ok. 2,6 mln zł.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Państwowego Funduszu Celowego w kwocie 1,9 mln zł oraz budżetu gminy. Wykonano odwodnienie i nawierzchnię ulic wraz z chodnikami i zjazdami.

W niezbędnym zakresie została przebudowana sieć teletechniczna oraz wybudowane oświetlenie uliczne.


Uroczystego otwarcia nowo wybudowanych ulic poprzez przecięcie wstęgi dokonują:
Od lewej: wójt Krzysztof Marcinowicz, sołtys wsi Księżyno Renata Malinowska, europoseł Krzysztof Jurgiel, wojewoda Bohdan Paszkowski, przewodnicząca rady gminy Joanna Januszewska, w imieniu wykonawcy inwestycji Kazimierz Samborski, sołtys wsi Ignatki Barbara Grabowska