Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż z dniem 17 czerwca 2022 r. weszła w życie nowa uchwała Nr XXXIX/421/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 maja 2022r. w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom  stypendiów, z którą należy zapoznać się przed złożeniem wniosku do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia za dany rok szkolny wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 30 czerwca zgodnie z załączonym wzorem.

W załączeniu
uchwała Nr XXXIX/421/2022 w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom stypendiów.
Wniosek o przyznanie stypendium