Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska na lata 2014-2020. Ankieta jest anonimowa i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD. Uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny o jej wypełnienie.
Link do ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=d5806a51&&b=020a13b59a&&c=6da36905